Logga in
0 (0.00 kr)
()
Du har 0 för artiklar 0.00 kr Gå till kassan

Alla säkerhetsskyltar

Alla säkerhetsskyltar

Säkerhetsskyltar ger information om säkerhet eller hälsa samt olika faror. Beroende på deras syfte har säkerhetsskyltar olika standardfärger, texter och piktogram. De kan varna anställda, besökare eller förbipasserande om potentiella faror, ge vägbeskrivningar, identifiera de begränsade rökområdena, samt ge instruktioner om nödvändiga åtgärder i nödsituationer. 

Många av dessa skyltar måste installeras för att uppfylla lagkrav.

Designa
Asbestrivning pågår Asbestrivning pågår 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Epoxiarbete pågår Epoxiarbete pågår 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Isocyanat-arbete pågår Isocyanat-arbete pågår 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Klämningsrisk då kranen svänger Klämningsrisk då kranen svänger 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Klämrisk Klämrisk 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Maskinen fjärrmanövreras Maskinen fjärrmanövreras 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Fjärrmanövrerad port Fjärrmanövrerad port 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Maskinen startas från annan plats utan föregående varning Maskinen startas från annan plats utan föregående varning 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Livsfarlig ledning Livsfarlig ledning 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Kabel för starkström Kabel för starkström 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Bakspänning Arbeta endast efter allpolig frånkoppling Bakspänning Arbeta endast efter allpolig frånkoppling 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Bryt strömmen innan arbete påbörjas Bryt strömmen innan arbete påbörjas 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Farlig elektrisk spänning Farlig elektrisk spänning 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Högspänning Arbeta ej under spänning Jorda och kortslut vid arbetsplatsen Högspänning Arbeta ej under spänning Jorda och kortslut vid arbetsplatsen 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Glöm ej föreskrifterna om brytning och låsning Glöm ej föreskrifterna om brytning och låsning 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Livsfara Tillträde förbjudet Livsfara Tillträde förbjudet 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Livsfara Före beröring Urladda Jorda Kortslut Livsfara Före beröring Urladda Jorda Kortslut 210x297 - Plast Från: 305.43 kr PCB-sanering pågår PCB-sanering pågår 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Rörliga delar Rörliga delar 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Roterande delar Roterande delar 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Roterande knivar Roterande knivar 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Skjutning med bultpistol pågår Skjutning med bultpistol pågår 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Provning med övertryck Provning med övertryck 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Varning för fallande föremål Varning för fallande föremål 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Varning för het olja Varning för het olja 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Smittförande avfall Smittförande avfall 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Biologisk fara Biologisk fara 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Smittrisk Smittrisk 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Kraftigt magnetfält Kraftigt magnetfält 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Mikrovågsstrålning Mikrovågsstrålning 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Elektromagnetiskt fält Elektromagnetiskt fält 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Joniserande strålning Joniserande strålning 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Radioaktiva ämnen Radioaktiva ämnen 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Laserstrålning Laserstrålning 210x297 - Plast Från: 305.43 kr Snubbelrisk i trappan Snubbelrisk i trappan 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Varning snubbelrisk Varning snubbelrisk 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Explosiv atmosfär För arbetsrutiner och materiel se explosionsskyddsdokument Explosiv atmosfär För arbetsrutiner och materiel se explosionsskyddsdokument 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Risk för snöras & istappar Risk för snöras & istappar 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Öppet schakt Öppet schakt 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Smittrisk symbol Smittrisk symbol 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Laserstrålning symbol Laserstrålning symbol 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Kraftigt magnetfält symbol Kraftigt magnetfält symbol 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Explosiv atmosfär symbol Explosiv atmosfär symbol 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Varning för truck Varning för truck 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Truck Truck 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Varning för hunden Varning för hunden 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Privat Privat 200x100 - Plast Från: 195.81 kr Privat mark Privat mark 200x100 - Plast Från: 195.81 kr Brandpil höger/vänster Brandpil höger/vänster 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandlarmsknapp Brandlarmsknapp 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandsläckare Brandsläckare 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandsläckare 1 Brandsläckare 1 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandgasventilation Brandgasventilation 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Räddningsväg Räddningsväg 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Röklucka Röklucka 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Branddörr Branddörr 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandvägg Brandvägg 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Stigarledning Stigarledning 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandpost Brandpost 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Sektionering på vinden Sektionering på vinden 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandspjäll Brandspjäll 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Rökschakt Rökschakt 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Sprinklercentral Sprinklercentral 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandlarm Brandlarm 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandsektion Brandsektion 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandpost Brandpost 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandstege Brandstege 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandstege 1 Brandstege 1 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandredskap Brandredskap 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandpil snett upp/ned Brandpil snett upp/ned 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandtelefon Brandtelefon 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandsläckare koldioxid Brandsläckare koldioxid 150x150 - Plast Från: 205.02 kr Brandsläckare koldioxid 1 Brandsläckare koldioxid 1 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Brandsläckare kolsyra Brandsläckare kolsyra 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Brandsläckare kolsyra 1 Brandsläckare kolsyra 1 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Brandsläckare pulver Brandsläckare pulver 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Brandsläckare pulver 1 Brandsläckare pulver 1 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Brandsläckare skum Brandsläckare skum 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Brandsläckare skum 1 Brandsläckare skum 1 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Brandsläckare vatten Brandsläckare vatten 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Brandsläckare vatten 1 Brandsläckare vatten 1 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Fettbrandsläckare Fettbrandsläckare 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Fettbrandsläckare 1 Fettbrandsläckare 1 250x100 - Plast Från: 213.70 kr Brandlarm 1 Brandlarm 1 210x50 - Plast Från: 152.19 kr Får ej blockeras Får ej blockeras 210x50 - Plast Från: 152.19 kr På andra sidan dörren På andra sidan dörren 210x50 - Plast Från: 152.19 kr Brandfilt Brandfilt 210x50 - Plast Från: 152.19 kr Röklucka Röklucka 210x50 - Plast Från: 152.19 kr Brandsläckare 2 Brandsläckare 2 210x50 - Plast Från: 152.19 kr Använd kolsyresläckare först Använd kolsyresläckare först 210x50 - Plast Från: 152.19 kr Brandspjäll 1 Brandspjäll 1 210x50 - Plast Från: 152.19 kr Stigarledning 1 Stigarledning 1 210x50 - Plast Från: 152.19 kr Sprinklercentral Sprinklercentral 210x50 - Plast Från: 152.19 kr Branddörr – Får ej blockeras Branddörr – Får ej blockeras 210x148 - Plast Från: 232.63 kr Brandfilt 1 Brandfilt 1 210x148 - Plast Från: 232.63 kr Andningsskydd måste användas Andningsskydd måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Hörsel- och ögonskydd måste användas Hörsel- och ögonskydd måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Hörselskydd måste användas Hörselskydd måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Ögonskydd måste användas Ögonskydd måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Skyddshjälm måste användas Skyddshjälm måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Skyddsskor måste användas Skyddsskor måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Säkerhetssele måste användas Säkerhetssele måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Fallskyddsutrustning måste användas Fallskyddsutrustning måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Branddörr skall hållas stängd Branddörr skall hållas stängd 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Får endast köras av utbildad personal Får endast köras av utbildad personal 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Trucken får endast köras av personal med förarbevis Trucken får endast köras av personal med förarbevis 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Skyddskläder måste användas Skyddskläder måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Skyddshandskar måste användas Skyddshandskar måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Ansiktsskydd måste användas Ansiktsskydd måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr För gående För gående 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Dörren skall vara låst Dörren skall vara låst 148x210 - Plast Från: 232.63 kr I denna lokal får högst X personer vistas I denna lokal får högst X personer vistas 210x148 - Plast Från: 232.63 kr Fyllda gasbehållare Fyllda gasbehållare 210x148 - Plast Från: 232.63 kr Tomma gasbehållare Tomma gasbehållare 210x148 - Plast Från: 232.63 kr Gasol Gasol 210x148 - Plast Från: 232.63 kr Gasol huvudavstängningsventil Gasol huvudavstängningsventil 210x148 - Plast Från: 232.63 kr Laddningsplats för truck Laddningsplats för truck 210x148 - Plast Från: 232.63 kr Privat 1 Privat 1 200x100 - Plast Från: 195.81 kr Fiskekort Säljes Fiskekort Säljes 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Fiskekort Fiskekort 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Privat område Privat område 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Varselkläder måste användas Varselkläder måste användas 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Tillträde förbjudet Tillträde förbjudet 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Tillträde förbjudet Överträdelse beivras enligt lag Tillträde förbjudet Överträdelse beivras enligt lag 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Obehöriga äga ej tillträde Obehöriga äga ej tillträde 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Avspärrat område Obehöriga äga ej tillträde Avspärrat område Obehöriga äga ej tillträde 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Maskinrum Obehöriga äga ej tillträde Maskinrum Obehöriga äga ej tillträde 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Skjutning pågår Skjutning pågår 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Rasområde Rasområde 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Tippning förbjuden Tippning förbjuden 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Rökning och öppen eld förbjuden Rökning och öppen eld förbjuden 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Förbjudet enligt lag Att införa eld att tända eld och att röka inom området Förbjudet enligt lag Att införa eld att tända eld och att röka inom området 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Förbjudet enligt lag Att införa eld att tända eld och att röka i denna lokal Förbjudet enligt lag Att införa eld att tända eld och att röka i denna lokal 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Rökning Förbjuden Enligt lag Rökning Förbjuden Enligt lag 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Rökning förbjuden 1 Rökning förbjuden 1 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Fimpa här Fimpa här 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Förbjudet att använda vatten för släckning Förbjudet att använda vatten för släckning 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Använd ej hiss vid brand eller annan fara Använd ej hiss vid brand eller annan fara 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Ställ ej gods inom markerat område Ställ ej gods inom markerat område 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Nödutgång får ej blockeras Nödutgång får ej blockeras 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Elcentral Får ej blockeras Elcentral Får ej blockeras 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Utrymningsväg Får ej blockeras Utrymningsväg Får ej blockeras 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Får ej vidröras Får ej vidröras 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Rör ej Arbete pågår Rör ej Arbete pågår 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Livsfarlig spänning Vidrör ej apparater och ledningar Livsfarlig spänning Vidrör ej apparater och ledningar 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Förbjudet för arbetsfordon Förbjudet för arbetsfordon 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Trucktrafik förbjuden Trucktrafik förbjuden 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Förbjudet för obehöriga att använda maskinerna Förbjudet för obehöriga att använda maskinerna 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Reparation pågår Maskinen får ej sättas igång Reparation pågår Maskinen får ej sättas igång 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Fotografering förbjuden Fotografering förbjuden 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Gångtrafik förbjuden Gångtrafik förbjuden 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Ej dricksvatten Ej dricksvatten 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Klättring förbjuden Klättring förbjuden 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Förbud mot mobiltelefoner Förbud mot mobiltelefoner 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Eldningsförbud Eldningsförbud 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Eldningsförbud 1 Eldningsförbud 1 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Förbud mot engångsgrill Förbud mot engångsgrill 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Grillningsförbud Grillningsförbud 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Rastning av hundar förbjuden Rastning av hundar förbjuden 200x100 - Plast Från: 195.81 kr Rasta inte hunden här Rasta inte hunden här 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Rastning förbjuden Rastning förbjuden 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Privat brygga Privat brygga 210x148 - Plast Från: 232.63 kr Gas under tryck Gas under tryck 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Explosiv Explosiv 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Brandfarliga ämnen Brandfarliga ämnen 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Brandfarlig 1 Brandfarlig 1 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Giftiga ämnen Giftiga ämnen 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Miljöfarlig Miljöfarlig 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Miljöfarliga ämnen 1 Miljöfarliga ämnen 1 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Hälsofarliga ämnen Hälsofarliga ämnen 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Hälsofarlig Hälsofarlig 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Skadlig Skadlig 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Skadliga ämnen Skadliga ämnen 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Oxiderande ämnen Oxiderande ämnen 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Oxiderande Oxiderande 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Ammoniak Ammoniak 297x105 - Plast Från: 232.94 kr Uppställningsplats gasbehållare Uppställningsplats gasbehållare 297x105 - Plast Från: 232.94 kr Brandfarliga ämnen 1 Brandfarliga ämnen 1 297x105 - Plast Från: 232.94 kr Frätande Frätande 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Frätande ämnen Frätande ämnen 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Salpetersyra Salpetersyra 297x105 - Plast Från: 232.94 kr Svavelsyra Svavelsyra 297x105 - Plast Från: 232.94 kr Klor Klor 297x105 - Plast Från: 232.94 kr Saltsyra Saltsyra 297x105 - Plast Från: 232.94 kr Frätande syra Frätande syra 297x105 - Plast Från: 232.94 kr Frätande lut Frätande lut 297x105 - Plast Från: 232.94 kr Varning för barn Varning för barn Border - 600 - Plast Från: 474.88 kr CCTV-tecken med text CCTV-tecken med text 200x298 - Plast Från: 300.10 kr CCTV-tecken med två tomma textrutor CCTV-tecken med två tomma textrutor 200x298 - Plast Från: 300.10 kr CCTV-tecken för parkeringsplats, med två textlådor CCTV-tecken för parkeringsplats, med två textlådor 200x298 - Plast Från: 300.10 kr CCTV-skylt - CCTV-kameror i drift CCTV-skylt - CCTV-kameror i drift 200x150 - Plast Från: 229.39 kr CCTV-tecken 24 timmars inspelning - triangel CCTV-tecken 24 timmars inspelning - triangel Border - 150 - Plast Från: 152.82 kr Denna byggnad är under 24 timmars övervakningsskylt Denna byggnad är under 24 timmars övervakningsskylt 100x150 - Plast Från: 175.00 kr Du är på CCTV - gör inte brottet Du är på CCTV - gör inte brottet 75x100 - Plast Från: 140.69 kr Uppmärksamhet butikslyftare - gratis åktur i en polisbil skylt Uppmärksamhet butikslyftare - gratis åktur i en polisbil skylt 75x100 - Plast Från: 140.69 kr Shoplifters - du registreras skylt Shoplifters - du registreras skylt 75x100 - Plast Från: 140.69 kr Leende - du är på kameraskylt Leende - du är på kameraskylt 100x75 - Plast Från: 140.69 kr Leende - 24 timmar CCTV i driftstecken Leende - 24 timmar CCTV i driftstecken 75x100 - Plast Från: 140.69 kr Gratis rida i en polisbil om du handlarlyftar skylt Gratis rida i en polisbil om du handlarlyftar skylt 100x75 - Plast Från: 140.69 kr Kameraövervakning – för din personliga säkerhet Kameraövervakning – för din personliga säkerhet 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Kameraövervakning Kameraövervakning 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Övervakningsskylt – Egen text Övervakningsskylt – Egen text 148x210 - Plast Från: 232.63 kr TV/Video bevakning TV/Video bevakning 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Kameraövervakning med inspelning och larmcentral Kameraövervakning med inspelning och larmcentral 148x210 - Plast Från: 232.63 kr Kameraövervakning-symbol Kameraövervakning-symbol 80x80 - Plast Från: 133.89 kr
Stor framgång!
Din design har lagts till i kundvagnen
Fortsätt till vagnen Fortsätt handla
Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer
Jag fattar!