Var tålamod ... Bra saker tar tid!
Logga in
0 (0.00 kr)
()
Du har 0 för artiklar 0.00 kr Gå till kassan
https://www.marktek.nu
/endpoints/save-sign
/designverktyg
/endpoints/add-to-cart
/endpoints/make-product
/endpoints/excel
/endpoints/excel-import
{ "obj": { "data": {}, "id": "", "product_id": 0, "allow_update": 0, "logged": 0, "show_update_instead_buy": 0, "which_subtypes_to_show_in_admin": [ "plastic-engraved-signs", "printed-plastic-signs", "aluminium-signs", "stainless-steel-signs", "name-badges", "printed-name-tags", "aluminium-composite-panels", "acrylic-signs", "wooden-signs", "decals-stickers", "vinyl-signs" ], "which_subtypes_to_show_in_tech": [ "plastic-cable-marks", "tech-engraved-plastic", "stainless-steel-labels", "industrial-plastic-signs", "fire-signs", "warning-signs", "stainless-steel-tags", "prohibition-signs", "mandatory-signs", "safe-condition-signs" ] }, "administrative-signs": { "name": "Administrativa Skyltar", "slug": "administrativa-skyltar", "types": { "plastic-engraved-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/plastikas-NU.jpg", "name": "Graverad plast", "slug": "graverad-plast", "description": "Graverade skyltar i plast \u00e4r gjorda av tv\u00e5skikts-plast av h\u00f6gsta kvalitet med antingen en blank eller matt yta, beroende p\u00e5 vilken f\u00e4rg du har valt. Det \u00f6versta lagret f\u00f6rblir huvudf\u00e4rgen, medan det nedre bara ses n\u00e4r din tillagda text, form eller bild \u00e4r graverad. ", "meta": { "title": "Graverad plast - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Graverade skyltar i plast är gjorda av tvåskikts-plast av högsta kvalitet med antingen en blank eller matt yta, beroende på vilken färg du har valt. Det översta lagret förblir huvudfärgen, medan det nedre bara ses när din tillagda text, form eller bild är graverad. ", "meta": { "keywords": "Graverad plast", "og:title": "Graverad plast - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Graverad%20plast.jpg", "og:site_name": "Graverad plast", "og:description": "Graverade skyltar i plast är gjorda av tvåskikts-plast av högsta kvalitet med antingen en blank eller matt yta, beroende på vilken färg du har valt. Det översta lagret förblir huvudfärgen, medan det nedre bara ses när din tillagda text, form eller bild är graverad. ", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Graverad plast - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Graverade skyltar i plast är gjorda av tvåskikts-plast av högsta kvalitet med antingen en blank eller matt yta, beroende på vilken färg du har valt. Det översta lagret förblir huvudfärgen, medan det nedre bara ses när din tillagda text, form eller bild är graverad. ", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Graverad%20plast.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 0, "min_height": 30, "min_width": 30, "max_height": 595, "max_width": 595, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "default_parameters": "200x300", "parameters": [ "30x30" , "50x30" , "60x25" , "70x30" , "80x30" , "100x40" , "200x100" , "200x200" , "250x100" , "500x500" , "595x595" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ { "name": "Weiß/Schwarz", "color_code": ["#FFFFFF", "#000000"] }, { "name": "Weiß/Blau", "color_code": ["#FFFAFA", "#0078D7"] }, { "name": "Vit/Röd", "color_code": ["#FFFFFF", "#FF0000"] }, { "name": "Svart/Vit", "color_code": ["#0A0A0A", "#FFFFFF"] }, { "name": "Blå/Vit", "color_code": ["#0078D7", "#FFFFFF"] }, { "name": "Lila/Vit", "color_code": ["#8A2BE2", "#FFFFFF"] }, { "name": "Brun/Vit", "color_code": ["#944c25", "#FFFFFF"] }, { "name": "Röd/Vit", "color_code": ["#FF0000", "#FFFFFF"] }, { "name": "Rosa/Vit", "color_code": ["#FF69B4", "#FFFFFF"] }, { "name": "Orange/Vit", "color_code": ["#ffa500", "#FFFFFF"] }, { "name": "Gul/Svart", "color_code": ["#ffff00", "#000000"] }, { "name": "Grön/Vit", "color_code": ["#198c19", "#FFFFFF"] }, { "name": "Grått/Vitt", "color_code": ["#666666", "#FFFFFF"] }, { "name": "Guld/Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/gold.jpg", "#000000"] }, { "name": "Matt guld / Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/smooth-gold.jpg", "#000000"] }, { "name": "Silver/Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/silver.jpg", "#000000"] }, { "name": "Rose guld / svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/rose-gold.jpg", "#000000"] }, { "name": "Svart/Gul", "color_code": ["#0c0c0c", "#FEED01"] }, { "name": "Svart/Guld", "color_code": ["#0d0d0d", "#bf9b30"] } ], "weights": [ { "value": "1.60", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "rhomb", "name": "Romb", "auto": 0 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 }, { "value": "arrow_left", "name": "Vänster pil", "auto": 0 }, { "value": "arrow_right", "name": "Höger pil", "auto": 0 }, { "value": "octagon", "name": "Oktogon", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 45 }, "shapes": { "min": 1, "max": 45 }, "border_width": { "min": 0, "max": 45 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 5 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 5 }, "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 15, "multiplier": 0.6462, "discount": 0.9, "power": -0.643 }, { "long": 1, "short": 354, "multiplier": 0.1927, "discount": 0.9, "power": -0.178 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 0.5989, "discount": 0.9, "power": -0.372 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet", "text": "Magnetisk", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-magnets.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.50 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round","1x1","2x2","3x2","3x6"] }, "printed-plastic-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/putplastis-NU.jpg", "name": "Plastskyltar färgtryck", "slug": "printade-hardplastskyltar", "description": "Plastskyltar f\u00e4rgtryck \u00e4r popul\u00e4ra tack vare deras anpassningsf\u00f6rm\u00e5ga, l\u00e4tta vikt och m\u00f6jligheten att trycka alla f\u00e4rg p\u00e5 dem. De \u00e4r s\u00e4rskilt anv\u00e4ndbara n\u00e4r platsen f\u00f6r skyltarna ofta m\u00e5ste \u00e4ndras och n\u00e4r skyltarna kr\u00e4ver mycket detaljerade bilder, till exempel n\u00e4r du visar en produkt eller f\u00f6retagsspecifika bilder till utst\u00e4llningar och m\u00e4ssor. ", "meta": { "title": "Plastskyltar färgtryck - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Plastskyltar färgtryck är populära tack vare deras anpassningsförmåga, lätta vikt och möjligheten att trycka alla färg på dem. De är särskilt användbara när platsen för skyltarna ofta måste ändras och när skyltarna kräver mycket detaljerade bilder, till exempel när du visar en produkt eller företagsspecifika bilder till utställningar och mässor. ", "meta": { "keywords": "Plastskyltar färgtryck", "og:title": "Plastskyltar färgtryck - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Printade%20h%C3%A5rdplastskyltar.jpg", "og:site_name": "Plastskyltar färgtryck", "og:description": "Plastskyltar färgtryck är populära tack vare deras anpassningsförmåga, lätta vikt och möjligheten att trycka alla färg på dem. De är särskilt användbara när platsen för skyltarna ofta måste ändras och när skyltarna kräver mycket detaljerade bilder, till exempel när du visar en produkt eller företagsspecifika bilder till utställningar och mässor. ", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Plastskyltar färgtryck - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Plastskyltar färgtryck är populära tack vare deras anpassningsförmåga, lätta vikt och möjligheten att trycka alla färg på dem. De är särskilt användbara när platsen för skyltarna ofta måste ändras och när skyltarna kräver mycket detaljerade bilder, till exempel när du visar en produkt eller företagsspecifika bilder till utställningar och mässor. ", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Printade%20h%C3%A5rdplastskyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 30, "min_width": 30, "max_height": 1000, "max_width": 1000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" } ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "30x30" , "50x50" , "100x100" , "200x100" , "200x200" , "250x100" , "500x500" , "750x750" , "1000x500" , "1000x750" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 }, { "value": "rhomb", "name": "Romb", "auto": 0 }, { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "arrow_left", "name": "Vänster pil", "auto": 0 }, { "value": "arrow_right", "name": "Höger pil", "auto": 0 }, { "value": "octagon", "name": "Oktogon", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 20 }, "shapes": { "min": 1, "max": 50 }, "border_width": { "min": 0, "max": 100 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 100 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.65, "ranges": [ { "long": 1, "short": 100, "multiplier": 3.4531, "discount": 0.9, "power": -0.685 }, { "long": 1, "short": 1000, "multiplier": 2.3582, "discount": 0.9, "power": -0.609 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 2.295, "discount": 0.9, "power": -0.594 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round"] }, "aluminium-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/l-aliuminisSE.jpg", "name": "Aluminiumskyltar", "slug": "aluminiumskyltar", "description": "Aluminiumskyltar \u00e4r h\u00e5llbara men \u00e4nd\u00e5 l\u00e4tta, professionellt utseende. De borstada aluminiumplattorna skapar lyxig k\u00e4nsla s\u00e5 att de erbjuder exceptionella varum\u00e4rkesm\u00f6jligheter f\u00f6r f\u00f6retag av alla slag.", "meta": { "title": "Aluminiumskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Aluminiumskyltar är hållbara men ändå lätta, professionellt utseende. De borstada aluminiumplattorna skapar lyxig känsla så att de erbjuder exceptionella varumärkesmöjligheter för företag av alla slag.", "meta": { "keywords": "Aluminiumskyltar", "og:title": "Aluminiumskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media", "og:site_name": "Aluminiumskyltar", "og:description": "Aluminiumskyltar är hållbara men ändå lätta, professionellt utseende. De borstada aluminiumplattorna skapar lyxig känsla så att de erbjuder exceptionella varumärkesmöjligheter för företag av alla slag.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Aluminiumskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Aluminiumskyltar är hållbara men ändå lätta, professionellt utseende. De borstada aluminiumplattorna skapar lyxig känsla så att de erbjuder exceptionella varumärkesmöjligheter för företag av alla slag.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 30, "min_width": 30, "max_height": 1000, "max_width": 1000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic" ], "colors": [ { "name": "Aluminium", "patern": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/matte-aaluminum.jpg" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "30x30" , "100x100" , "150x200" , "150x300" , "200x100" , "200x200" , "250x100" , "250x200" , "300x300" , "500x500" , "750x750" , "800x400" , "800x600" , "800x800" , "1000x500" , "1000x750" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "rhomb", "name": "Romb", "auto": 0 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 }, { "value": "arrow_left", "name": "Vänster pil", "auto": 0 }, { "value": "arrow_right", "name": "Höger pil", "auto": 0 }, { "value": "octagon", "name": "Oktogon", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 20 }, "shapes": { "min": 1, "max": 50 }, "border_width": { "min": 0, "max": 0 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 100 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.65, "ranges": [ { "long": 1, "short": 84, "multiplier": 18.541, "discount": 0.8, "power": -0.943 }, { "long": 1, "short": 400, "multiplier": 7.3728, "discount": 0.8, "power": -0.75 }, { "long": 1, "short": 1600, "multiplier": 1.9554, "discount": 0.8, "power": -0.534 }, { "long": 1, "short": 2500, "multiplier": 5.2738, "discount": 0.8, "power": -0.614 }, { "long": 1, "short": 8400, "multiplier": 9.6163, "discount": 0.8, "power": -0.683 }, { "long": 1, "short": 24000, "multiplier": 0.9566, "discount": 0.9, "power": -0.421 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "screw", "text": "Dekorativa skruvar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-decorative-screw.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 10.00 ,"screw_price": 10.00, "radius": 13, "colors": [ { "name": "Silver", "color_code": "#BEC2CB" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [0,1,2,3,4], "square_holes": [0,1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round","3x6","4x4","5x2","5x5","6x6"] }, "stainless-steel-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/plienasSE.jpg", "name": "Skyltar i rostfritt stål", "slug": "rostfria-skyltar-graverade", "description": "Lasergraverade skyltar i rostfritt st\u00e5l \u00e4r ett utm\u00e4rkt kontempor\u00e4rt tillskott till ditt hem eller ditt f\u00f6retag. Dessa skyltar \u00e4r extremt starka och h\u00e5llbara och kan anv\u00e4ndas i alla v\u00e4derf\u00f6rh\u00e5llanden.", "meta": { "title": "", "description": "", "meta": { "keywords": "Skyltar i rostfritt stål", "og:title": "", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media", "og:site_name": "Skyltar i rostfritt stål", "og:description": "", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "", "twitter:description": "", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media" }, "links": [] }, "show_color_picker": 0, "min_height": 10, "min_width": 10, "max_height": 500, "max_width": 500, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic" ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "10x10" , "30x30" , "100x50" , "100x100" , "150x50" , "150x150" , "150x200" , "150x300" , "200x100" , "200x200" , "250x100" , "250x200" , "300x300" , "500x500" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ { "name": "Rostfria", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/stainless-steel-lightt.jpg", "#2c3539"] } ], "weights": [ { "value": "1.50", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "rhomb", "name": "Romb", "auto": 0 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 }, { "value": "arrow_left", "name": "Vänster pil", "auto": 0 }, { "value": "arrow_right", "name": "Höger pil", "auto": 0 }, { "value": "octagon", "name": "Oktogon", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 20 }, "shapes": { "min": 1, "max": 50 }, "border_width": { "min": 0, "max": 0 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 100 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.65, "ranges": [ { "long": 1, "short": 84, "multiplier": 18.541, "discount": 1.2, "power": -0.943 }, { "long": 1, "short": 400, "multiplier": 7.3728, "discount": 1.8, "power": -0.75 }, { "long": 1, "short": 1600, "multiplier": 1.9554, "discount": 2.1, "power": -0.534 }, { "long": 1, "short": 2500, "multiplier": 5.2738, "discount": 2.25, "power": -0.614 }, { "long": 1, "short": 8400, "multiplier": 9.6163, "discount": 2.4, "power": -0.683 }, { "long": 1, "short": 24000, "multiplier": 0.9566, "discount": 2.5, "power": -0.421 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "screw", "text": "Dekorativa skruvar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-decorative-screw.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 10.00 ,"screw_price": 10.00, "radius": 13, "colors": [ { "name": "Silver", "color_code": "#BEC2CB" } ] }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round","3x2","3x6","4x4","5x2","5x5","6x6"] }, "name-badges": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Namnskyltar.jpg", "name": "Namnskyltar", "slug": "namnskyltar", "description": "Beroende p\u00e5 ditt val \u00e4r namnskyltar tillverkade av toppkvalitet, tv\u00e5skiktsplast med en h\u00e5rd, matt eller glansig yta eller fr\u00e5n bj\u00f6rk-plywood. Du kan skapa valfri form och l\u00e4gga till text, f\u00f6retagslogotyp eller bild.", "meta": { "title": "Namnskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Beroende på ditt val är namnskyltar tillverkade av toppkvalitet, tvåskiktsplast med en hård, matt eller glansig yta eller från björk-plywood. Du kan skapa valfri form och lägga till text, företagslogotyp eller bild.", "meta": { "keywords": "Namnskyltar", "og:title": "Namnskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Namnskyltar.jpg", "og:site_name": "Namnskyltar", "og:description": "Beroende på ditt val är namnskyltar tillverkade av toppkvalitet, tvåskiktsplast med en hård, matt eller glansig yta eller från björk-plywood. Du kan skapa valfri form och lägga till text, företagslogotyp eller bild.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Namnskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Beroende på ditt val är namnskyltar tillverkade av toppkvalitet, tvåskiktsplast med en hård, matt eller glansig yta eller från björk-plywood. Du kan skapa valfri form och lägga till text, företagslogotyp eller bild.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Namnskyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 0, "min_height": 20, "min_width": 50, "max_height": 50, "max_width": 80, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "numbers" ], "default_parameters": "70x30", "parameters": [ "50x20" , "50x25" , "50x30" , "55x25" , "60x30" , "65x25" , "70x30" , "80x25" ], "parameters_manual_fields": 0, "color_sets": [ { "name": "Weiß/Schwarz", "color_code": ["#FFFFFF", "#000000"] }, { "name": "Weiß/Blau", "color_code": ["#FFFAFA", "#0078D7"] }, { "name": "Svart/Vit", "color_code": ["#0A0A0A", "#FFFFFF"] }, { "name": "Blå/Vit", "color_code": ["#0078D7", "#FFFFFF"] }, { "name": "Röd/Vit", "color_code": ["#FF0000", "#FFFFFF"] }, { "name": "Rosa/Vit", "color_code": ["#FF69B4", "#FFFFFF"] }, { "name": "Grön/Vit", "color_code": ["#198c19", "#FFFFFF"] }, { "name": "Gul/Svart", "color_code": ["#ffff00", "#000000"] }, { "name": "Grått/Vitt", "color_code": ["#666666", "#FFFFFF"] }, { "name": "Orange/Vit", "color_code": ["#ffa500", "#FFFFFF"] }, { "name": "Lila/Vit", "color_code": ["#8A2BE2", "#FFFFFF"] }, { "name": "Brun/Vit", "color_code": ["#944c25", "#FFFFFF"] }, { "name": "Guld/Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/gold.jpg", "#000000"] }, { "name": "Silver/Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/silver.jpg", "#000000"] }, { "name": "Matt guld / Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/smooth-gold.jpg", "#000000"] }, { "name": "Björk kryssfaner", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/birch-plywood-mini.jpg", "#A88F71"] }, { "name": "Vit/Röd", "color_code": ["#FFFFFF", "#FF0000"] }, { "name": "Rose guld / svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/rose-gold.jpg", "#000000"] }, { "name": "Svart/Gul", "color_code": ["#0c0c0c", "#FEED01"] }, { "name": "Svart/Guld", "color_code": ["#0d0d0d", "#bf9b30"] } ], "weights": [ { "value": "1.60", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 } ], "corners": { "min": 0, "max": 20 }, "shapes": { "min": 1, "max": 5 }, "border_width": { "min": 0, "max": 10 }, "element_border_width": { "min": 0, "max": 3 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 0 }, "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 30, "multiplier": 4.0402, "discount": 0.8, "power": -0.894 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 5.0878, "discount": 0.8, "power": -0.963 } ] }, "fixing": [ { "name": "magnet", "text": "Magnetisk", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-magnets.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.50 }, { "name": "pin", "text": "Säkerhetsnål", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-safety-pin.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.20 } ], "holes": [0], "square_holes": [0], "hole_size": { "min": 0.00, "max": 0.00 }, "holes_form": [] }, "printed-name-tags": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/colorprint-nametag.jpg", "name": "Tryckta namnbrickor", "slug": "tryckta-namnbrickor", "description": "Tryckta namnskyltar \u00e4r UV-tryckta p\u00e5 tunn plast. Vilken f\u00e4rg som helst kan skrivas ut, d\u00e4rf\u00f6r finns dina f\u00f6retagslogotyper, bilder och andra anpassningar tillg\u00e4ngliga. Namnm\u00e4rken anv\u00e4nds ofta i offentliga institutioner som skolor, sjukhus, kontor och detaljhandel, av kundv\u00e4nlig personal.", "meta": { "title": "Tryckta namnbrickor - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Tryckta namnskyltar är UV-tryckta på tunn plast. Vilken färg som helst kan skrivas ut, därför finns dina företagslogotyper, bilder och andra anpassningar tillgängliga. Namnmärken används ofta i offentliga institutioner som skolor, sjukhus, kontor och detaljhandel, av kundvänlig personal.", "meta": { "keywords": "Tryckta namnbrickor", "og:title": "Tryckta namnbrickor- Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media", "og:site_name": "Tryckta namnbrickor", "og:description": "Tryckta namnskyltar är UV-tryckta på tunn plast. Vilken färg som helst kan skrivas ut, därför finns dina företagslogotyper, bilder och andra anpassningar tillgängliga. Namnmärken används ofta i offentliga institutioner som skolor, sjukhus, kontor och detaljhandel, av kundvänlig personal.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Tryckta namnbrickor- Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Tryckta namnskyltar är UV-tryckta på tunn plast. Vilken färg som helst kan skrivas ut, därför finns dina företagslogotyper, bilder och andra anpassningar tillgängliga. Namnmärken används ofta i offentliga institutioner som skolor, sjukhus, kontor och detaljhandel, av kundvänlig personal.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 20, "min_width": 50, "max_height": 50, "max_width": 80, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic" ], "colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" }, { "name": "Transparent", "patern": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/acrylic.jpg" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "default_parameters": "50x20", "parameters": [ "50x20" , "50x25" , "50x30" , "55x25" , "60x30" , "65x25" , "70x30" , "80x25" ], "parameters_manual_fields": 0, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "1.60", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 } ], "corners": { "min": 0, "max": 20 }, "shapes": { "min": 1, "max": 5 }, "border_width": { "min": 0, "max": 10 }, "element_border_width": { "min": 0, "max": 3 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 0 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 30, "multiplier": 4.0402, "discount": 1.1, "power": -0.894 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 5.0878, "discount": 1.1, "power": -0.963 } ] }, "fixing": [ { "name": "magnet", "text": "Magnetisk", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-magnets.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.50 }, { "name": "pin", "text": "Säkerhetsnål", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-safety-pin.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.20 } ], "holes": [0], "square_holes": [0], "hole_size": { "min": 0.00, "max": 0.00 }, "holes_form": [] }, "aluminium-composite-panels": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/kompozitas-NU.jpg", "name": "Alu-komposit", "slug": "aluminiumkompositpaneler", "description": "Perfekt l\u00f6sning f\u00f6r dem som letar efter h\u00f6gkvalitativ och robust permanent skyltning utomhus. Perfekt \u00e4ven f\u00f6r yttre detaljhandelsskyltar, sk\u00e4rmtavlor eller riktningsskyltar.", "meta": { "title": "Alu-komposit - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Perfekt lösning för dem som letar efter högkvalitativ och robust permanent skyltning utomhus. Perfekt även för yttre detaljhandelsskyltar, skärmtavlor eller riktningsskyltar.", "meta": { "keywords": "Alu-komposit", "og:title": "Alu-komposit - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media", "og:site_name": "Alu-komposit", "og:description": "Perfekt lösning för dem som letar efter högkvalitativ och robust permanent skyltning utomhus. Perfekt även för yttre detaljhandelsskyltar, skärmtavlor eller riktningsskyltar.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Alu-komposit - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Perfekt lösning för dem som letar efter högkvalitativ och robust permanent skyltning utomhus. Perfekt även för yttre detaljhandelsskyltar, skärmtavlor eller riktningsskyltar.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 30, "min_width": 30, "max_height": 1000, "max_width": 1000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "30x30" , "100x50" , "100x100" , "150x150" , "150x200" , "150x300" , "200x100" , "200x200" , "250x200" , "300x300" , "500x500" , "600x300" , "750x750" , "800x400" , "800x600" , "800x800" , "1000x500" , "1000x750" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "rhomb", "name": "Romb", "auto": 0 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 }, { "value": "arrow_left", "name": "Vänster pil", "auto": 0 }, { "value": "arrow_right", "name": "Höger pil", "auto": 0 }, { "value": "octagon", "name": "Oktogon", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 20 }, "shapes": { "min": 1, "max": 50 }, "border_width": { "min": 0, "max": 100 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 100 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.65, "ranges": [ { "long": 1, "short": 84, "multiplier": 18.541, "discount": 0.8, "power": -0.943 }, { "long": 1, "short": 400, "multiplier": 7.3728, "discount": 0.8, "power": -0.75 }, { "long": 1, "short": 1600, "multiplier": 1.9554, "discount": 0.8, "power": -0.534 }, { "long": 1, "short": 2500, "multiplier": 5.2738, "discount": 0.8, "power": -0.614 }, { "long": 1, "short": 8400, "multiplier": 9.6163, "discount": 0.8, "power": -0.683 }, { "long": 1, "short": 24000, "multiplier": 0.9566, "discount": 0.9, "power": -0.421 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "screw", "text": "Dekorativa skruvar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-decorative-screw.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 10.00 ,"screw_price": 10.00, "radius": 13, "colors": [ { "name": "Silver", "color_code": "#BEC2CB" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [0,1,2,3,4], "square_holes": [0,1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round"] }, "acrylic-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/laikinas-akrilinis-SE.jpg", "name": "Akrylskyltar", "slug": "akrylskyltar", "description": "Akrylskyltar av h\u00f6g kvalitet \u00e4r enkla men samtidigt vackra, f\u00e5 de \u00e4r f\u00e4rgl\u00f6sa, transparenta och h\u00e5llbara. Dessa skyltar fungerar perfekt som moderna f\u00f6retagsskyltar inomhus och utomhus, men kan ocks\u00e5 g\u00f6ra som d\u00f6rrskyltar, riktningsskyltar och andra skyltar med exklusivt utseende. Ans\u00f6kningsmetoder \u00e4r o\u00e4ndliga - de fungerar bra som dekorationer, br\u00f6llopsinbjudningar etc.", "meta": { "title": "Akrylskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Akrylskyltar av hög kvalitet är enkla men samtidigt vackra, få de är färglösa, transparenta och hållbara. Dessa skyltar fungerar perfekt som moderna företagsskyltar inomhus och utomhus, men kan också göra som dörrskyltar, riktningsskyltar och andra skyltar med exklusivt utseende. Ansökningsmetoder är oändliga - de fungerar bra som dekorationer, bröllopsinbjudningar etc.", "meta": { "keywords": "Akrylskyltar", "og:title": "Akrylskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Akrylskyltar.jpg", "og:site_name": "Akrylskyltar", "og:description": "Akrylskyltar av hög kvalitet är enkla men samtidigt vackra, få de är färglösa, transparenta och hållbara. Dessa skyltar fungerar perfekt som moderna företagsskyltar inomhus och utomhus, men kan också göra som dörrskyltar, riktningsskyltar och andra skyltar med exklusivt utseende. Ansökningsmetoder är oändliga - de fungerar bra som dekorationer, bröllopsinbjudningar etc.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Akrylskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Akrylskyltar av hög kvalitet är enkla men samtidigt vackra, få de är färglösa, transparenta och hållbara. Dessa skyltar fungerar perfekt som moderna företagsskyltar inomhus och utomhus, men kan också göra som dörrskyltar, riktningsskyltar och andra skyltar med exklusivt utseende. Ansökningsmetoder är oändliga - de fungerar bra som dekorationer, bröllopsinbjudningar etc.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Akrylskyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 30, "min_width": 30, "max_height": 1000, "max_width": 1000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "colors": [ { "name": "Transparent", "patern": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/acrylic.jpg" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Blå", "color_code": "#0000FF" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "100x100" , "150x150" , "150x200" , "150x300" , "200x200" , "300x300" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" }, { "value": "5.00", "price_multiplier": "2.50" } ], "forms": [ { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "rhomb", "name": "Romb", "auto": 0 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 }, { "value": "arrow_left", "name": "Vänster pil", "auto": 0 }, { "value": "arrow_right", "name": "Höger pil", "auto": 0 }, { "value": "octagon", "name": "Oktogon", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 20 }, "shapes": { "min": 1, "max": 50 }, "border_width": { "min": 0, "max": 100 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 100 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Cyan", "color_code": "#00FFFF" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" }, { "name": "Guld", "color_code": "#D4AF37" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 0.5976, "discount": 8, "power": -0.573 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "screw", "text": "Dekorativa skruvar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-decorative-screw.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 10.00 ,"screw_price": 10.00, "radius": 13, "colors": [ { "name": "Silver", "color_code": "#BEC2CB" } ] }, { "name": "stand_sign", "text": "På ett stativ", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-stand.png", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 10.00 } ], "holes": [0,1,2,3,4], "square_holes": [0,1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round"] }, "wooden-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/medis-NU.jpg", "name": "Träskyltar", "slug": "traskyltar", "description": "Anv\u00e4nda inomhus f\u00f6r att skapa en mysig och varm k\u00e4nsla, och popul\u00e4ra som riktningsskyltar eller som en dekorativ detalj i traditionella s\u00e5v\u00e4l som moderna stilinredningar, som v\u00e4lkomstskylt, skyltar till badrum eller bastu, \u00e4r dessa tr\u00e4skyltar uppskattade f\u00f6r sitt naturliga tr\u00e4utseende. ", "meta": { "title": "Träskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Används inomhus för att skapa en mysig och varm känsla. Populära eftersom dessa träskyltar är uppskattade för sitt naturliga träutseende.", "meta": { "keywords": "Träskyltar", "og:title": "Träskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Tr%C3%A4skyltar.jpg", "og:site_name": "Träskyltar", "og:description": "Används inomhus för att skapa en mysig och varm känsla. Populära eftersom dessa träskyltar är uppskattade för sitt naturliga träutseende.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Träskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Används inomhus för att skapa en mysig och varm känsla. Populära eftersom dessa träskyltar är uppskattade för sitt naturliga träutseende.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Tr%C3%A4skyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 0, "min_height": 30, "min_width": 30, "max_height": 595, "max_width": 595, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "30x30" , "50x50" , "50x60" , "80x120" , "80x160" , "100x50" , "100x100" , "150x50" , "200x100" , "200x200" , "250x100" , "250x200" , "300x300" , "500x500" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ { "name": "Björk kryssfaner", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/birch-plywood-mini.jpg", "#A88F71"] } ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "rhomb", "name": "Romb", "auto": 0 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 }, { "value": "arrow_left", "name": "Vänster pil", "auto": 0 }, { "value": "arrow_right", "name": "Höger pil", "auto": 0 }, { "value": "octagon", "name": "Oktogon", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 400 }, "shapes": { "min": 1, "max": 10 }, "border_width": { "min": 0, "max": 25 }, "element_border_width": { "min": 0, "max": 25 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 10 }, "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 70, "multiplier": 2.9022, "discount": 0.9, "power": -0.586 }, { "long": 1, "short": 200, "multiplier": 3.2369, "discount": 0.9, "power": -0.601 }, { "long": 1, "short": 900, "multiplier": 2.9022, "discount": 0.9, "power": -0.586 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 1.3835, "discount": 0.9, "power": -0.482 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "magnet", "text": "Magnetisk", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-magnets.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.50 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 }, { "name": "pin", "text": "Säkerhetsnål", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-safety-pin.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.20 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round","4x4","5x5","6x6"] }, "decals-stickers": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/lipdukas-NU.jpg", "name": "Dekaler, klistermärken", "slug": "dekaler-klistermarken", "description": "Klisterm\u00e4rken (dekaler) har flera anv\u00e4ndningsomr\u00e5den: produktetiketter (fixerade p\u00e5 f\u00f6rpackningar), information om tillf\u00e4lliga rabatter och kampanjer, dekoration av bilar, f\u00f6retagsrepresentation p\u00e5 bilar, f\u00f6nsterdekorationer, utst\u00e4llningsmaterial, showcases f\u00f6r f\u00f6retag, etc.", "meta": { "title": "Dekaler, klistermärken - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Högkvalitativa dekaler, klistermärken till låga priser med snabb leverans. Kom och välj eller design enkelt dina egna personliga klistermärken, dekaler online nu", "meta": { "keywords": "Dekaler, klistermärken", "og:title": "Dekaler, klistermärken - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/dekaler-klistermarken.jpg", "og:site_name": "Dekaler, klistermärken", "og:description": "Högkvalitativa dekaler, klistermärken till låga priser med snabb leverans. Kom och välj eller design enkelt dina egna personliga klistermärken, dekaler online nu", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Dekaler, klistermärken - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Högkvalitativa dekaler, klistermärken till låga priser med snabb leverans. Kom och välj eller design enkelt dina egna personliga klistermärken, dekaler online nu", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/dekaler-klistermarken.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 30, "min_width": 30, "max_height": 600, "max_width": 1300, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "numbers" ], "colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" } ], "default_parameters": "200x300", "parameters": [ "30x30" , "100x100" , "150x150" , "150x200" , "150x300" , "200x100" , "200x200" , "500x500" , "600x300" , "800x600" , "1000x500" , "1000x750" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "0.01", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "rhomb", "name": "Romb", "auto": 0 }, { "value": "octagon", "name": "Oktogon", "auto": 0 }, { "value": "arrow_left", "name": "Vänster pil", "auto": 0 }, { "value": "arrow_right", "name": "Höger pil", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 45 }, "shapes": { "min": 1, "max": 50 }, "border_width": { "min": 0, "max": 50 }, "element_border_width": { "min": 0, "max": 50 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå", "color_code": "#1E90FF" }, { "name": "Rosa", "color_code": "#ff007f" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" }, { "name": "Gul", "color_code": "#ffff00" }, { "name": "Brun", "color_code": "#8B4513" }, { "name": "Grön", "color_code": "#0EA50E" }, { "name": "Grå", "color_code": "#808080" }, { "name": "Lila", "color_code": "#800080" }, { "name": "Orange", "color_code": "#FFA500" }, { "name": "Beige", "color_code": "#F5F5DC" }, { "name": "Grön citronfärg", "color_code": "#C7EA46" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 200, "multiplier": 2.2887, "discount": 0.9, "power": -0.833 }, { "long": 1, "short": 600, "multiplier": 0.3859, "discount": 0.9, "power": -0.483 }, { "long": 1, "short": 8400, "multiplier": 0.104, "discount": 0.9, "power": -0.277 }, { "long": 1, "short": 15000, "multiplier": 0.0126, "discount": 0.9, "power": -0.05 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 } ], "holes": [], "square_holes": [], "hole_size": { "min": 0.00, "max": 0.00 }, "holes_form": [] }, "vinyl-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/vinyl-NU.jpg", "name": "Vinylskyltar", "slug": "vinylskyltar", "description": "P\u00e5 vinylskyltar skapas vinyltexter genom att konturera texten eller bilderna i sj\u00e4lvh\u00e4ftande vinyl. De anv\u00e4nds ist\u00e4llet f\u00f6r dekaler (klisterm\u00e4rken), n\u00e4r det inte f\u00e5r finnas n\u00e5gon bakgrund till etiketten, eftersom bara texten och bilderna ska vara synliga. ", "meta": { "title": "Vinylskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "På vinylskyltar skapas vinyltexter genom att konturera texten eller bilderna i självhäftande vinyl. De används istället för dekaler (klistermärken), när det inte får finnas någon bakgrund till etiketten, eftersom bara texten och bilderna ska vara synliga. ", "meta": { "keywords": "Vinylskyltar", "og:title": "Vinylskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Vinylskyltar.jpg", "og:site_name": "Vinylskyltar", "og:description": "På vinylskyltar skapas vinyltexter genom att konturera texten eller bilderna i självhäftande vinyl. De används istället för dekaler (klistermärken), när det inte får finnas någon bakgrund till etiketten, eftersom bara texten och bilderna ska vara synliga. ", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Vinylskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "På vinylskyltar skapas vinyltexter genom att konturera texten eller bilderna i självhäftande vinyl. De används istället för dekaler (klistermärken), när det inte får finnas någon bakgrund till etiketten, eftersom bara texten och bilderna ska vara synliga. ", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Vinylskyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 0, "min_height": 30, "min_width": 30, "max_height": 600, "max_width": 3000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ ], "parameters_manual_fields": 0, "color_sets": [ { "name": "Vinyl - svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/vinyl-se.jpg", "#000000"] }, { "name": "Vinyl - vit", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/vinyl-se.jpg", "#FFFFFF"] }, { "name": "Vinyl - guld", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/vinyl-se.jpg", "#D4AF37"] } ], "weights": [ { "value": "0.01", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 } ], "shapes": { "min": 1, "max": 100 }, "border_width": { "min": 0, "max": 5 }, "element_border_width": { "min": 0, "max": 0 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 0 }, "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 200, "multiplier": 5.5312, "discount": 0.9, "power": -0.889 }, { "long": 1, "short": 750, "multiplier": 1.3562, "discount": 0.9, "power": -0.61 }, { "long": 1, "short": 3300, "multiplier": 0.2872, "discount": 0.9, "power": -0.371 }, { "long": 1, "short": 6875, "multiplier": 0.6968, "discount": 0.9, "power": -0.476 }, { "long": 1, "short": 9625, "multiplier": 7.0787, "discount": 0.9, "power": -0.745 }, { "long": 1, "short": 20000, "multiplier": 0.0162, "discount": 0.9, "power": -0.083 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 } ], "holes": [], "square_holes": [], "hole_size": { "min": 0.00, "max": 0.00 }, "holes_form": [] } } }, "technical-signs": { "name": "Tekniska Skyltar", "slug": "tekniska-skyltar", "types": { "plastic-cable-marks": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Technical%20Signs/Tie-on-cable-and-pipe-marking.jpg", "name": "Bundna kabelmarkörer och rörmarkeringar", "slug": "graverade-kabelmarken", "description": "npassad graverad kabel- och tr\u00e5dmarkering f\u00f6r elektronik, instrument, processr\u00f6rledningar och kabelidentifiering, som ocks\u00e5 kan anv\u00e4ndas i m\u00e5nga andra applikationer.", "meta": { "title": "Graverade kabelmärken - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Anpassad graverad kabel- och trådmarkering för elektrisk, instrumentering och processrörledning och kabelidentifiering.", "meta": { "keywords": "Bundna kabelmarkörer och rörmarkeringar", "og:title": "Graverade kabelmärken - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Technical%20Signs/Tie-on-cable-and-pipe-marking.jpg", "og:site_name": "Bundna kabelmarkörer och rörmarkeringar", "og:description": "Anpassad graverad kabel- och trådmarkering för elektrisk, instrumentering och processrörledning och kabelidentifiering.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Graverade kabelmärken - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Anpassad graverad kabel- och trådmarkering för elektrisk, instrumentering och processrörledning och kabelidentifiering.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Technical%20Signs/Tie-on-cable-and-pipe-marking.jpg" }, "links": [] }, "min_height": 10, "min_width": 40, "max_height": 300, "max_width": 600, "builder_type_tech": 1, "max_rows": 6, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "show_color_picker": 0, "color_sets": [ { "name": "Weiß/Schwarz", "color_code": ["#FFFFFF", "#000000"] }, { "name": "Weiß/Blau", "color_code": ["#FFFAFA", "#0078D7"] }, { "name": "Svart/Vit", "color_code": ["#0A0A0A", "#FFFFFF"] }, { "name": "Blå/Vit", "color_code": ["#0078D7", "#FFFFFF"] }, { "name": "Röd/Vit", "color_code": ["#FF0000", "#FFFFFF"] }, { "name": "Rosa/Vit", "color_code": ["#FF69B4", "#FFFFFF"] }, { "name": "Grön/Vit", "color_code": ["#198c19", "#FFFFFF"] }, { "name": "Gul/Svart", "color_code": ["#ffff00", "#000000"] }, { "name": "Grått/Vitt", "color_code": ["#666666", "#FFFFFF"] }, { "name": "Orange/Vit", "color_code": ["#ffa500", "#FFFFFF"] }, { "name": "Lila/Vit", "color_code": ["#8A2BE2", "#FFFFFF"] }, { "name": "Brun/Vit", "color_code": ["#944c25", "#FFFFFF"] }, { "name": "Vit/Röd", "color_code": ["#FFFFFF", "#FF0000"] }, { "name": "Svart/Gul", "color_code": ["#0c0c0c", "#FEED01"] }, { "name": "Matt guld / Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/smooth-gold.jpg", "#000000"] } ], "weights": [ { "value": "1.60", "price_multiplier": "1.00" } ], "holes": ["one","two","four_square","one_left","one_right","none"], "special_metal_holes": 0, "half_metal_holes": 0, "tiny_holes": 1, "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "square_handle", "name": "Rektangel med en ögla", "auto": 0 } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.10, "lanyard": 0.15, "ranges": [ { "long": 1, "short": 15, "multiplier": 0.6462, "discount": 0.9, "power": -0.643 }, { "long": 1, "short": 354, "multiplier": 0.1927, "discount": 0.9, "power": -0.178 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 0.5989, "discount": 0.9, "power": -0.372 } ] }, "fixing": { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "additionals": [ "lanyard", "bolt", "tape" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] } }, "tech-engraved-plastic": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Technical%20Signs/Engraved-plastic.jpg", "name": "Märkskyltar", "slug": "graverad-plast-tech", "description": "Graverade plasttaggar som anv\u00e4nds i industriella milj\u00f6er f\u00f6r tekniska installationer. Det h\u00e4r \u00e4r enkla taggar med text- eller sifferkoder, men utan bilder eller utklipp. Ett antal popul\u00e4ra f\u00e4rger kan v\u00e4ljas. Olika ytterligare artiklar f\u00f6r att h\u00e4nga skyltarna kan ocks\u00e5 best\u00e4llas. ", "meta": { "title": "Graverade plastskyltar online - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Graverade tekniska plastskyltar för alla typer av tekniska installationer. Du kan välja mellan våra tekniska skyltfärger och ange din text och nummer.", "meta": { "keywords": "Märkskyltar", "og:title": "Graverade plastskyltar online - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Technical%20Signs/Engraved-plastic.jpg", "og:site_name": "Märkskyltar", "og:description": "Graverade tekniska plastskyltar för alla typer av tekniska installationer. Du kan välja mellan våra tekniska skyltfärger och ange din text och nummer.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Graverade plastskyltar online - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Graverade tekniska plastskyltar för alla typer av tekniska installationer. Du kan välja mellan våra tekniska skyltfärger och ange din text och nummer.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Technical%20Signs/Engraved-plastic.jpg" }, "links": [] }, "min_height": 6, "min_width": 10, "max_height": 595, "max_width": 595, "builder_type_tech": 1, "max_rows": 10, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "default_parameters": "80x30", "parameters": [ "10x6" , "50x20" , "50x60" , "60x30" , "70x30" , "75x75" , "80x25" , "80x30" , "100x100" , "295x295" ], "parameters_manual_fields": 1, "show_color_picker": 0, "color_sets": [ { "name": "Weiß/Schwarz", "color_code": ["#FFFFFF", "#000000"] }, { "name": "Weiß/Blau", "color_code": ["#FFFAFA", "#0078D7"] }, { "name": "Svart/Vit", "color_code": ["#0A0A0A", "#FFFFFF"] }, { "name": "Blå/Vit", "color_code": ["#0078D7", "#FFFFFF"] }, { "name": "Röd/Vit", "color_code": ["#FF0000", "#FFFFFF"] }, { "name": "Grön/Vit", "color_code": ["#198c19", "#FFFFFF"] }, { "name": "Gul/Svart", "color_code": ["#ffff00", "#000000"] }, { "name": "Grått/Vitt", "color_code": ["#666666", "#FFFFFF"] }, { "name": "Orange/Vit", "color_code": ["#ffa500", "#FFFFFF"] }, { "name": "Brun/Vit", "color_code": ["#944c25", "#FFFFFF"] }, { "name": "Silver/Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/silver.jpg", "#000000"] }, { "name": "Rosa/Vit", "color_code": ["#FF69B4", "#FFFFFF"] }, { "name": "Lila/Vit", "color_code": ["#8A2BE2", "#FFFFFF"] }, { "name": "Svart/Gul", "color_code": ["#0c0c0c", "#FEED01"] }, { "name": "Matt guld / Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/smooth-gold.jpg", "#000000"] } ], "weights": [ { "value": "1.60", "price_multiplier": "1.00" } ], "holes": ["one","two","four","four_square","one_left","one_right","none"], "special_metal_holes": 0, "half_metal_holes": 0, "tiny_holes": 1, "forms": [ { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "circle_line", "name": "Runda med en linje", "auto": 0 }, { "value": "circle_cross", "name": "Rund med T-formad linje", "auto": 0 }, { "value": "square_handle", "name": "Rektangel med en ögla", "auto": 0 } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.10, "lanyard": 0.15, "ranges": [ { "long": 1, "short": 15, "multiplier": 0.6462, "discount": 0.9, "power": -0.643 }, { "long": 1, "short": 354, "multiplier": 0.1927, "discount": 0.9, "power": -0.178 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 0.5989, "discount": 0.9, "power": -0.372 } ] }, "fixing": { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "additionals": [ "lanyard", "bolt", "tape" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] } }, "stainless-steel-labels": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/plienas-label-NU.jpg", "name": "Etiketter i rostfritt stål", "slug": "rostfria-laseretsade-skyltar", "description": "Ultrah\u00e5llbara etiketter som t\u00e5l en rad olika kemikalier och UV-exponering anv\u00e4nds ofta p\u00e5 elektronikprodukter, som maskinetiketter och p\u00e5 allm\u00e4n utrustning inom industrisektorn. Lasergraverade f\u00f6r att vara l\u00e4ttl\u00e4sta, detaljerade och h\u00e5lla l\u00e4nge.", "meta": { "title": "", "description": "", "meta": { "keywords": "Etiketter i rostfritt stål", "og:title": "", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media", "og:site_name": "Etiketter i rostfritt stål", "og:description": "", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "", "twitter:description": "", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media" }, "links": [] }, "show_color_picker": 0, "min_height": 10, "min_width": 10, "max_height": 500, "max_width": 500, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "10x10" , "100x50" , "100x100" , "140x40" , "150x150" , "150x200" , "150x300" , "200x200" , "250x100" , "250x200" , "300x300" , "500x500" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ { "name": "Rostfria", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/stainless-steel-lightt.jpg", "#2c3539"] } ], "weights": [ { "value": "1.50", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 20 }, "shapes": { "min": 1, "max": 50 }, "border_width": { "min": 0, "max": 0 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 0 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.65, "ranges": [ { "long": 1, "short": 84, "multiplier": 18.541, "discount": 1.2, "power": -0.943 }, { "long": 1, "short": 400, "multiplier": 7.3728, "discount": 1.8, "power": -0.75 }, { "long": 1, "short": 1600, "multiplier": 1.9554, "discount": 2.1, "power": -0.534 }, { "long": 1, "short": 2500, "multiplier": 5.2738, "discount": 2.25, "power": -0.614 }, { "long": 1, "short": 8400, "multiplier": 9.6163, "discount": 2.4, "power": -0.683 }, { "long": 1, "short": 24000, "multiplier": 0.9566, "discount": 2.5, "power": -0.421 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt", "lanyard" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "screw", "text": "Dekorativa skruvar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-decorative-screw.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 10.00 ,"screw_price": 10.00, "radius": 13, "colors": [ { "name": "Silver", "color_code": "#BEC2CB" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round","3x2","3x6","4x4","5x2","5x5","6x6"] }, "industrial-plastic-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/industriella%20plastskyltar.jpg", "name": "Industriella plastskyltar", "slug": "industriella-plastskyltar", "description": "Fullt anpassningsbara graverade plastskyltar anv\u00e4nds f\u00f6r industriella \u00e4ndam\u00e5l och alla typer av tekniska installationer. Du kan v\u00e4lja mellan ett antal popul\u00e4ra tekniska skyltf\u00e4rger, l\u00e4gga till bilder, ange texter eller ikoner samt g\u00f6ra utsk\u00e4rningar p\u00e5 dessa skyltar. Olika monteringstilar kan v\u00e4ljas, fr\u00e5n enkla h\u00e5l till magnet eller sj\u00e4lvh\u00e4ftande film p\u00e5 baksidan.", "meta": { "title": "Industriella plastskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Fullt anpassningsbara graverade plastskyltar används för industriella ändamål och alla typer av tekniska installationer. Du kan välja mellan ett antal populära tekniska skyltfärger, lägga till bilder, ange texter eller ikoner samt göra utskärningar på dessa skyltar. Olika monteringstilar kan väljas, från enkla hål till magnet eller självhäftande film på baksidan.", "meta": { "keywords": "Industriella plastskyltar", "og:title": "Industriella plastskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media", "og:site_name": "Industriella plastskyltar", "og:description": "Fullt anpassningsbara graverade plastskyltar används för industriella ändamål och alla typer av tekniska installationer. Du kan välja mellan ett antal populära tekniska skyltfärger, lägga till bilder, ange texter eller ikoner samt göra utskärningar på dessa skyltar. Olika monteringstilar kan väljas, från enkla hål till magnet eller självhäftande film på baksidan.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Industriella plastskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Fullt anpassningsbara graverade plastskyltar används för industriella ändamål och alla typer av tekniska installationer. Du kan välja mellan ett antal populära tekniska skyltfärger, lägga till bilder, ange texter eller ikoner samt göra utskärningar på dessa skyltar. Olika monteringstilar kan väljas, från enkla hål till magnet eller självhäftande film på baksidan.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media" }, "links": [] }, "show_color_picker": 0, "min_height": 30, "min_width": 30, "max_height": 595, "max_width": 595, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "default_parameters": "150x100", "parameters": [ "30x30" , "75x100" , "80x30" , "100x100" , "150x150" , "150x300" , "200x100" , "200x200" , "250x100" , "250x200" , "300x300" , "595x595" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ { "name": "Weiß/Schwarz", "color_code": ["#FFFFFF", "#000000"] }, { "name": "Weiß/Blau", "color_code": ["#FFFAFA", "#0078D7"] }, { "name": "Svart/Vit", "color_code": ["#0A0A0A", "#FFFFFF"] }, { "name": "Blå/Vit", "color_code": ["#0078D7", "#FFFFFF"] }, { "name": "Röd/Vit", "color_code": ["#FF0000", "#FFFFFF"] }, { "name": "Rosa/Vit", "color_code": ["#FF69B4", "#FFFFFF"] }, { "name": "Grön/Vit", "color_code": ["#198c19", "#FFFFFF"] }, { "name": "Gul/Svart", "color_code": ["#ffff00", "#000000"] }, { "name": "Grått/Vitt", "color_code": ["#666666", "#FFFFFF"] }, { "name": "Orange/Vit", "color_code": ["#ffa500", "#FFFFFF"] }, { "name": "Lila/Vit", "color_code": ["#8A2BE2", "#FFFFFF"] }, { "name": "Brun/Vit", "color_code": ["#944c25", "#FFFFFF"] }, { "name": "Guld/Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/gold.jpg", "#000000"] }, { "name": "Silver/Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/silver.jpg", "#000000"] }, { "name": "Matt guld / Svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/smooth-gold.jpg", "#000000"] }, { "name": "Vit/Röd", "color_code": ["#FFFFFF", "#FF0000"] }, { "name": "Rose guld / svart", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/rose-gold.jpg", "#000000"] }, { "name": "Svart/Gul", "color_code": ["#0c0c0c", "#FEED01"] } ], "weights": [ { "value": "1.60", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "rhomb", "name": "Romb", "auto": 0 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 }, { "value": "arrow_left", "name": "Vänster pil", "auto": 0 }, { "value": "arrow_right", "name": "Höger pil", "auto": 0 }, { "value": "octagon", "name": "Oktogon", "auto": 0 }, { "value": "square_handle", "name": "Rektangel med en ögla", "auto": 0 } ], "corners": { "min": 0, "max": 45 }, "shapes": { "min": 1, "max": 45 }, "border_width": { "min": 0, "max": 45 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 5 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 5 }, "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 1.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 15, "multiplier": 0.6462, "discount": 0.9, "power": -0.643 }, { "long": 1, "short": 354, "multiplier": 0.1927, "discount": 0.9, "power": -0.178 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 0.5989, "discount": 0.9, "power": -0.372 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt", "lanyard" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "magnet", "text": "Magnetisk", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-magnets.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.50 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [0,1,2,3,4], "square_holes": [0,1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round","3x2","3x6","4x4","5x2","5x5","6x6"] }, "fire-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Brandskyltar.jpg", "name": "Brandskyltar", "slug": "brandskyltar", "description": "Brandutrustningsskyltar visar en tydlig markering av platsen f\u00f6r all icke-automatisk brandbek\u00e4mpningsutrustning, brandlarm, brandv\u00e4ggar och andra relaterade f\u00f6rem\u00e5l som vanligtvis anv\u00e4nds f\u00f6r att underl\u00e4tta evakuering och sl\u00e4ckning av brand. Offentliga utrymmen, och s\u00e4rskilt arbetslokaler, \u00e4r skyldiga att ha brands\u00e4kerhetsskyltar f\u00f6r att f\u00f6lja brands\u00e4kerhetslagstiftningen. ", "meta": { "title": "Brandskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Brandutrustningsskyltar visar en tydlig markering av platsen för all icke-automatisk brandbekämpningsutrustning, brandlarm, brandväggar och andra relaterade föremål som vanligtvis används för att underlätta evakuering och släckning av brand. Offentliga utrymmen, och särskilt arbetslokaler, är skyldiga att ha brandsäkerhetsskyltar för att följa brandsäkerhetslagstiftningen. ", "meta": { "keywords": "Brandskyltar", "og:title": "Brandskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Brandskyltar.jpg", "og:site_name": "Brandskyltar", "og:description": "Brandutrustningsskyltar visar en tydlig markering av platsen för all icke-automatisk brandbekämpningsutrustning, brandlarm, brandväggar och andra relaterade föremål som vanligtvis används för att underlätta evakuering och släckning av brand. Offentliga utrymmen, och särskilt arbetslokaler, är skyldiga att ha brandsäkerhetsskyltar för att följa brandsäkerhetslagstiftningen. ", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Brandskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Brandutrustningsskyltar visar en tydlig markering av platsen för all icke-automatisk brandbekämpningsutrustning, brandlarm, brandväggar och andra relaterade föremål som vanligtvis används för att underlätta evakuering och släckning av brand. Offentliga utrymmen, och särskilt arbetslokaler, är skyldiga att ha brandsäkerhetsskyltar för att följa brandsäkerhetslagstiftningen. ", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Brandskyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 50, "min_width": 50, "max_height": 1000, "max_width": 1000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" } ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "75x75" , "100x50" , "100x100" , "150x150" , "150x200" , "150x300" , "200x100" , "200x200" , "295x295" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 } ], "shapes": { "min": 1, "max": 50 }, "border_width": { "min": 0, "max": 100 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 100 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 80, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet", "text": "Magnetisk", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-magnets.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.50 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round"] }, "warning-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Varningsskyltar.jpg", "name": "Varningsskyltar", "slug": "varningsskyltar", "description": "Anv\u00e4nds f\u00f6r att minska olyckor p\u00e5 arbetsplatsen genom att g\u00f6ra anst\u00e4llda s\u00e5v\u00e4l som bes\u00f6kare i omr\u00e5det medvetna om potentiella faror och risker. Dessa skyltar har en gul bakgrund och svart triangel med svart text och bild. ", "meta": { "title": "Varningsskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Används för att minska olyckor på arbetsplatsen genom att göra anställda såväl som besökare i området medvetna om potentiella faror och risker. Dessa skyltar har en gul bakgrund och svart triangel med svart text och bild. ", "meta": { "keywords": "Varningsskyltar", "og:title": "Varningsskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Varningsskyltar.jpg", "og:site_name": "Varningsskyltar", "og:description": "Används för att minska olyckor på arbetsplatsen genom att göra anställda såväl som besökare i området medvetna om potentiella faror och risker. Dessa skyltar har en gul bakgrund och svart triangel med svart text och bild. ", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Varningsskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Används för att minska olyckor på arbetsplatsen genom att göra anställda såväl som besökare i området medvetna om potentiella faror och risker. Dessa skyltar har en gul bakgrund och svart triangel med svart text och bild. ", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/Varningsskyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 50, "min_width": 50, "max_height": 1000, "max_width": 1000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Gul - varning", "color_code": "#ffd90f" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Gul - varning", "color_code": "#ffd90f" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Gul - varning", "color_code": "#ffd90f" } ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "50x50" , "100x100" , "150x150" , "200x200" , "300x300" , "500x500" , "750x750" , "800x800" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "triangle", "name": "Triangel", "auto": 0 } ], "shapes": { "min": 1, "max": 50 }, "border_width": { "min": 0, "max": 100 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 100 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Gul - varning", "color_code": "#ffd90f" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 80, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round"] }, "stainless-steel-tags": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Technical%20Signs/plienas-tag-NU.jpg", "name": "Rostfri Kabelmärkning", "slug": "rostfri-kabelmarkning", "description": "En otroligt h\u00e5llbar och slitt\u00e5lig identifikationsl\u00f6sning f\u00f6r extrema milj\u00f6er. Taggar i rostfritt st\u00e5l t\u00e5l extrema temperaturer och spelar en viktig roll som etiketter p\u00e5 ventiler, tillg\u00e5ngar, kablar, r\u00f6r, utrustning, med mera.", "meta": { "title": "", "description": "", "meta": { "keywords": "Rostfri Kabelmärkning", "og:title": "", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media", "og:site_name": "Rostfri Kabelmärkning", "og:description": "", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "", "twitter:description": "", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media" }, "links": [] }, "min_height": 10, "min_width": 10, "max_height": 595, "max_width": 595, "builder_type_tech": 1, "max_rows": 10, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "default_parameters": "100x50", "parameters": [ "10x10" , "19x50" , "50x50" , "75x100" , "150x300" , "200x100" , "200x200" , "250x200" , "500x500" ], "parameters_manual_fields": 1, "show_color_picker": 0, "color_sets": [ { "name": "Rostfria", "patern": ["https://www.marktek.nu/storage/app/media/Effects/stainless-steel-lightt.jpg", "#2c3539"] } ], "holes": ["one","two","four","four_square","one_left","one_right","none"], "special_metal_holes": 0, "half_metal_holes": 0, "tiny_holes": 0, "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 }, { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 }, { "value": "circle_line", "name": "Runda med en linje", "auto": 0 }, { "value": "circle_cross", "name": "Rund med T-formad linje", "auto": 0 } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.10, "lanyard": 0.15, "ranges": [ { "long": 1, "short": 84, "multiplier": 18.541, "discount": 1.2, "power": -0.943 }, { "long": 1, "short": 400, "multiplier": 7.3728, "discount": 1.8, "power": -0.75 }, { "long": 1, "short": 1600, "multiplier": 1.9554, "discount": 2.1, "power": -0.534 }, { "long": 1, "short": 2500, "multiplier": 5.2738, "discount": 2.25, "power": -0.614 }, { "long": 1, "short": 8400, "multiplier": 9.6163, "discount": 2.4, "power": -0.683 }, { "long": 1, "short": 24000, "multiplier": 0.9566, "discount": 2.5, "power": -0.421 } ] }, "fixing": { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "additionals": [ "lanyard", "bolt", "tape" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] } }, "prohibition-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/F%C3%B6rbudsskyltar.jpg", "name": "Förbudsskyltar", "slug": "forbudsskyltar", "description": "F\u00f6rbudsskyltar anv\u00e4nds f\u00f6r att visa fastigheten eller omr\u00e5dets regler och policies f\u00f6r att f\u00f6rhindra olika aktiviteter i vissa situationer. De anv\u00e4nds ofta f\u00f6r att identifiera \u00e5tg\u00e4rder som antingen utg\u00f6r en potentiell risk f\u00f6r h\u00e4lsa och s\u00e4kerhet eller \u00e4r f\u00f6rbjudna enligt omr\u00e5dets regler och f\u00f6rordningar. ", "meta": { "title": "Förbudsskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Våra förbudstecken finns i en mängd olika storlekar, legender och grafik. Du kan designa alla andra skyltar enligt dina krav.", "meta": { "keywords": "Förbudsskyltar", "og:title": "Förbudsskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/F%C3%B6rbudsskyltar.jpg", "og:site_name": "Förbudsskyltar", "og:description": "Våra förbudstecken finns i en mängd olika storlekar, legender och grafik. Du kan designa alla andra skyltar enligt dina krav.", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Förbudsskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Våra förbudstecken finns i en mängd olika storlekar, legender och grafik. Du kan designa alla andra skyltar enligt dina krav.", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/F%C3%B6rbudsskyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 50, "min_width": 50, "max_height": 1000, "max_width": 1000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" } ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "50x50" , "100x100" , "150x150" , "200x200" , "300x300" , "500x500" , "750x750" , "800x800" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 } ], "shapes": { "min": 1, "max": 20 }, "border_width": { "min": 0, "max": 100 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 100 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Röd", "color_code": "#ff0017" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 80, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round"] }, "mandatory-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/P%C3%A5budsskyltar.jpg", "name": "Påbudsskyltar", "slug": "pabudsskyltar", "description": "Dessa skyltar anv\u00e4nds f\u00f6r att tydligt indikera och omedelbart vidarebefordra information om obligatoriska handlingar eller beteenden till arbetare, kunder och allm\u00e4nheten. De angivna \u00e5tg\u00e4rderna m\u00e5ste utf\u00f6ras av alla f\u00f6r att uppfylla lagstadgade krav och, viktigast av allt, f\u00f6r att h\u00e5lla sig s\u00e4kra, skydda h\u00e4lsan och\/eller undvika skador. ", "meta": { "title": "Påbudsskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Dessa skyltar används för att tydligt indikera och omedelbart vidarebefordra information om obligatoriska handlingar eller beteenden till arbetare, kunder och allmänheten. De angivna åtgärderna måste utföras av alla för att uppfylla lagstadgade krav och, viktigast av allt, för att hålla sig säkra, skydda hälsan och/eller undvika skador. ", "meta": { "keywords": "Påbudsskyltar", "og:title": "Påbudsskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/P%C3%A5budsskyltar.jpg", "og:site_name": "Påbudsskyltar", "og:description": "Dessa skyltar används för att tydligt indikera och omedelbart vidarebefordra information om obligatoriska handlingar eller beteenden till arbetare, kunder och allmänheten. De angivna åtgärderna måste utföras av alla för att uppfylla lagstadgade krav och, viktigast av allt, för att hålla sig säkra, skydda hälsan och/eller undvika skador. ", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Påbudsskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Dessa skyltar används för att tydligt indikera och omedelbart vidarebefordra information om obligatoriska handlingar eller beteenden till arbetare, kunder och allmänheten. De angivna åtgärderna måste utföras av alla för att uppfylla lagstadgade krav och, viktigast av allt, för att hålla sig säkra, skydda hälsan och/eller undvika skador. ", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/P%C3%A5budsskyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 50, "min_width": 50, "max_height": 1000, "max_width": 1000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Blå - Påbudsskyltar", "color_code": "#0091ff" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå - Påbudsskyltar", "color_code": "#0091ff" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå - Påbudsskyltar", "color_code": "#0091ff" } ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "50x50" , "100x100" , "150x150" , "200x200" , "300x300" , "500x500" , "750x750" , "800x800" , "1000x500" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square_raw", "name": "Rektangel", "auto": 1 }, { "value": "circle", "name": "Runda", "auto": 1 } ], "shapes": { "min": 0, "max": 20 }, "border_width": { "min": 0, "max": 100 }, "element_border_width": { "min": 1, "max": 100 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 100 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Blå - Påbudsskyltar", "color_code": "#0091ff" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 80, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round"] }, "safe-condition-signs": { "thumb": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/N%C3%B6dskyltar.jpg", "name": "Nödskyltar", "slug": "nodskyltar", "description": "Dessa \u00e4r n\u00f6dutrymnings- eller f\u00f6rstahj\u00e4lpsskyltar som visar de \u00e5tg\u00e4rder som m\u00e5ste vidtas i vissa situationer. De ger information om flyktv\u00e4gar, n\u00f6dutg\u00e5ngar, f\u00f6rsta hj\u00e4lpen eller r\u00e4ddningsanl\u00e4ggningar, n\u00f6dduschar och liknande. ", "meta": { "title": "Nödskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "description": "Dessa är nödutrymnings- eller förstahjälpsskyltar som visar de åtgärder som måste vidtas i vissa situationer. De ger information om flyktvägar, nödutgångar, första hjälpen eller räddningsanläggningar, nödduschar och liknande. ", "meta": { "keywords": "Nödskyltar", "og:title": "Nödskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "og:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/N%C3%B6dskyltar.jpg", "og:site_name": "Nödskyltar", "og:description": "Dessa är nödutrymnings- eller förstahjälpsskyltar som visar de åtgärder som måste vidtas i vissa situationer. De ger information om flyktvägar, nödutgångar, första hjälpen eller räddningsanläggningar, nödduschar och liknande. ", "twitter:card": "summary", "twitter:site": "@Marktek", "twitter:title": "Nödskyltar - Skapa och beställ enkelt online", "twitter:description": "Dessa är nödutrymnings- eller förstahjälpsskyltar som visar de åtgärder som måste vidtas i vissa situationer. De ger information om flyktvägar, nödutgångar, första hjälpen eller räddningsanläggningar, nödduschar och liknande. ", "twitter:image": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/Administrative%20Signs/N%C3%B6dskyltar.jpg" }, "links": [] }, "show_color_picker": 1, "min_height": 50, "min_width": 50, "max_height": 1000, "max_width": 1000, "builder_type_tech": 0, "measurement_type": [ "automatic", "numbers" ], "colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" }, { "name": "Grön - Nödskyltar", "color_code": "#00ba11" } ], "border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" } ], "element_border_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" } ], "default_parameters": "300x200", "parameters": [ "50x50" , "75x75" , "75x100" , "100x100" , "150x150" , "150x200" , "188x250" , "200x200" , "300x300" , "800x800" , "1000x1000" ], "parameters_manual_fields": 1, "color_sets": [ ], "weights": [ { "value": "3.00", "price_multiplier": "1.00" } ], "forms": [ { "value": "square", "name": "Rektangel med rundade hörn", "auto": 0 } ], "shapes": { "min": 1, "max": 45 }, "border_width": { "min": 0, "max": 45 }, "element_border_width": { "min": 0, "max": 10 }, "element_border_padding": { "min": 0, "max": 5 }, "elements_colors": [ { "name": "Vit", "color_code": "#FFFFFF" }, { "name": "Svart", "color_code": "#000000" } ], "formula": { "rate": 10.46, "border_price": 0.00, "img_price": 0.00, "letter_price": 0.00, "bolt": 0.00, "hook": 0.00, "head": 0.00, "tape": 0.00, "lanyard": 0.00, "ranges": [ { "long": 1, "short": 80, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 }, { "long": 1, "short": 10000, "multiplier": 2.6135, "discount": 0.9, "power": -0.635 } ] }, "fixing": [ { "name": "none", "text": "Ingen fixering", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.00 }, { "name": "bolt", "text": "Hål (skruvar)", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-screws.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ "bolt" ], "price": 0.05 ,"bolt_types": [ { "name": "2.9 x 9.5mm", "value": "2.9 x 9.5mm", "price": "0.05" }, { "name": "2.9 x 16mm", "value": "2.9 x 16mm", "price": "0.05" }, { "name": "5 x 16 mm", "value": "5 x 16 mm", "price": "0.10" } ] }, { "name": "tape", "text": "Självhäftande tejp", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fitting-adhesive-tape1.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.01 }, { "name": "magnet_tape", "text": "Magnetband", "type": "picture", "url": "", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 1.20 }, { "name": "soother", "text": "Sugproppar", "type": "picture", "url": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fitting%20Images/fiiting-suction-cup.jpg", "tooltip_heading": "", "tooltip_info": "", "additionals": [ ], "price": 0.25 } ], "holes": [1,2,3,4], "square_holes": [1,2,3,4], "hole_size": { "min": 3.00, "max": 10.00 }, "holes_form": ["round"] } } }, "texts": { "level_2": [ "Produkt", "Innehåll", "Fästmetod" ], "price": { "word": "Pris", "currency": "kr" }, "add_to_basket": "Lägg i kundvagnen", "back": "Tillbaka", "reset": "Återställa", "update": "Uppdatering", "save": "Spara", "buy": "Inköp", "done": "Gjort", "continue": "FORTSÄTTA" }, "tax": { "text": "inkl. moms", "text_without": "exkl. moms", "vat_percent": "25" }, "form_control_texts": { "size": "Storlek:", "automatic_select": " Automatisk", "width": "Bredd (mm)", "height": "Höjd (mm)", "color": "Färg", "weight": "Tjocklek", "form": "Form", "corners_rounding": "Rundade hörn", "border": "Ram", "placed": "Placerad", "line_weight": "Linjetjocklek", "padding": "Polstring mellan element", "size_of_object": "Storlek", "size_of_element": "Objekts storlek", "coords": "Objektets position", "top": "Topp", "bottom": "Botten", "left": "Vänster", "right": "Höger", "size_error": "Skylten är för liten för dina inställningar. Välj en annan storlek.", "show_equilateral": "Liksidig triangel", "side": "Sida (mm)", "type": "Material" }, "content_control_texts": { "gallery": "Ikoner", "upload": "Ladda upp", "symbols": "Symboler", "text": "Text", "font": "Font", "size": "Storlek", "object": "Objekt", "repeater": "Repeterur", "excel": "Importera Excel", "excelExport": "Exportera Excel", "copy": "Skapa kopia", "figures": "Siffror", "add_row": "Lägg till rad", "row": "Textrad", "choose_action": "Lägg till:", "cutouts": "Hål" }, "fixing_control_texts": { "quantity": "Antal hål:", "form": "Form av hål:", "size": "Håldiameter:", "more": "Ytterligare:", "round": "Runda", "fixing_color": "Färg" }, "fonts_imgs": { "Arial": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Arial.png", "Abril Fatface": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Abril%20Fatface.png", "Adelle": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Adelle.png", "Agency FB": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Agency%20FB.png", "Akkurat": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Akkurat.png", "Alex Brush": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Alex%20Brush.png", "All Things Pink": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/All%20Things%20Pink.png", "Alright Sans": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Alright%20Sans.png", "Amarillo": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Amarillo.png", "Amatic SC": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Amatic%20SC.png", "Arial Rounded": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Arial%20Rounded.png", "Aurellia Script": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Aurellia%20Script.png", "Autumn in November": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Autumn%20in%20November.png", "Back to Black": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Back%20to%20Black.png", "Bahnschrift": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Bahnschrift.png", "Baskerville Old Face": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Baskerville%20Old%20Face.png", "Beyond The Mountains": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Beyond%20The%20Mountains.png", "Berlin Sans FB": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Berlin%20Sans%20FB.png", "Bosis": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Bosis.png", "Brandon Grotesque": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Brandon%20Grotesque.png", "CAC Champagne": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/CAC%20Champagne.png", "Calibri": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Calibri.png", "Candara": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Candara.png", "Century": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Century.png", "Cera GR": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Cera%20GR.png", "Chocolate Covered Raindrops": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Chocolate%20Covered%20Raindrops.png", "Cotoris": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Cotoris.png", "Courgette": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Courgette.png", "Courier New": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Courier%20New.png", "Dancing Script": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Dancing%20Script.png", "Darleston": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Darleston.png", "DIN 1451": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/DIN%201451.png", "Dulcelin": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Dulcelin.png", "Franklin Gothic": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Franklin%20Gothic.png", "Futura": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Futura.png", "Geometr212": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Geometr212.png", "Great Vibes": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Great%20Vibes.png", "Gunplay": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Gunplay.png", "Helvetica": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Helvetica.png", "Humanst521": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Humanst521.png", "Impact": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Impact.png", "Italianno": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Italianno.png", "Lobster": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Lobster.png", "Magnolia Sky": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Magnolia%20Sky.png", "Monotype Corsiva": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Monotype%20Corsiva.png", "Montserrat Bold": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Montserrat%20Bold.png", "News Gothic": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/News%20Gothic.png", "Nickainley": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Nickainley.png", "OCR-A": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/OCR-A.png", "October Twilight": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/October%20Twilight.png", "Old English": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Old%20English.png", "Petit Formal Script": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Petit%20Formal%20Script.png", "Playball": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Playball.png", "Playfair Display": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Playfair%20Display.png", "Poiret One": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Poiret%20One.png", "Requited Script": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Requited%20Script.png", "RockoUltraFLF": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/RockoUltraFLF.png", "Rubik": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Rubik.png", "Sansita One": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Sansita%20One.png", "Springtime Sunshine": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Springtime%20Sunshine.png", "Stencil": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Stencil.png", "Strawberry Muffins": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Strawberry%20Muffins.png", "Times New Roman": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/Times%20New%20Roman.png", "TratexVit": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/TratexVit.png", "8-bit Operator+": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts_images/8-bit-operator.png" }, "fonts": [ "Arial", "Abril Fatface", "Adelle", "Agency FB", "Akkurat", "Alex Brush", "All Things Pink", "Alright Sans", "Amarillo", "Amatic SC", "Arial Rounded", "Aurellia Script", "Autumn in November", "Back to Black", "Bahnschrift", "Baskerville Old Face", "Beyond The Mountains", "Berlin Sans FB", "Bosis", "Brandon Grotesque", "CAC Champagne", "Calibri", "Candara", "Century", "Cera GR", "Chocolate Covered Raindrops", "Cotoris", "Courgette", "Courier New", "Dancing Script", "Darleston", "DIN 1451", "Dulcelin", "Franklin Gothic", "Futura", "Geometr212", "Great Vibes", "Gunplay", "Helvetica", "Humanst521", "Impact", "Italianno", "Lobster", "Magnolia Sky", "Monotype Corsiva", "Montserrat Bold", "News Gothic", "Nickainley", "OCR-A", "October Twilight", "Old English", "Petit Formal Script", "Playball", "Playfair Display", "Poiret One", "Requited Script", "RockoUltraFLF", "Rubik", "Sansita One", "Springtime Sunshine", "Stencil", "Strawberry Muffins", "Times New Roman", "TratexVit", "8-bit Operator+" ], "fonts_urls": { "Arial": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ArialMT.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ArialMT.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ArialMT.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ArialMT.woff" }, "Abril Fatface": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AbrilFatface-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AbrilFatface-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AbrilFatface-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AbrilFatface-Regular.woff" }, "Adelle": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/adelle-regular1.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/adelle-regular1.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/adelle-regular1.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/adelle-regular1.woff" }, "Agency FB": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/agencyfb-reg1.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/agencyfb-reg1.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/agencyfb-reg1.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/agencyfb-reg1.woff" }, "Akkurat": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Akkurat.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Akkurat.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Akkurat.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Akkurat.woff" }, "Alex Brush": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlexBrush-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlexBrush-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlexBrush-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlexBrush-Regular.woff" }, "All Things Pink": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AllThingsPink.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AllThingsPink.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AllThingsPink.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AllThingsPink.woff" }, "Alright Sans": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlrightSansLT-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlrightSansLT-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlrightSansLT-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlrightSansLT-Regular.woff" }, "Amarillo": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Amarillo.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Amarillo.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Amarillo.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Amarillo.woff" }, "Amatic SC": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AmaticSC-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AmaticSC-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AmaticSC-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AmaticSC-Regular.woff" }, "Arial Rounded": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ArialRoundedMTBold.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ArialRoundedMTBold.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ArialRoundedMTBold.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ArialRoundedMTBold.woff" }, "Aurellia Script": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AurelliaScript.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AurelliaScript.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AurelliaScript.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AurelliaScript.woff" }, "Autumn in November": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AutumninNovember.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AutumninNovember.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AutumninNovember.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AutumninNovember.woff" }, "Back to Black": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BacktoBlackDemo.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BacktoBlackDemo.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BacktoBlackDemo.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BacktoBlackDemo.woff" }, "Bahnschrift": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Bahnschrift.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Bahnschrift.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Bahnschrift.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Bahnschrift.woff" }, "Baskerville Old Face": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BaskOldFace.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BaskOldFace.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BaskOldFace.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BaskOldFace.woff" }, "Beyond The Mountains": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BeyondTheMountains.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BeyondTheMountains.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BeyondTheMountains.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BeyondTheMountains.woff" }, "Berlin Sans FB": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BerlinSansFBDemi-Bold.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BerlinSansFBDemi-Bold.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BerlinSansFBDemi-Bold.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BerlinSansFBDemi-Bold.woff" }, "Bosis": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BosisRegular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BosisRegular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BosisRegular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BosisRegular.woff" }, "Brandon Grotesque": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BrandonGrotesque-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BrandonGrotesque-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BrandonGrotesque-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/BrandonGrotesque-Regular.woff" }, "CAC Champagne": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CACChampagne.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CACChampagne.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CACChampagne.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CACChampagne.woff" }, "Calibri": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Calibri.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Calibri.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/calibri.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Calibri.woff" }, "Candara": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Candara.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Candara.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Candara.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Candara.woff" }, "Century": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Century.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Century.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Century.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Century.woff" }, "Cera GR": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CeraGR-Bold.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CeraGR-Bold.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CeraGR-Bold.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CeraGR-Bold.woff" }, "Chocolate Covered Raindrops": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ChocolateCoveredRaindrops.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ChocolateCoveredRaindrops.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ChocolateCoveredRaindrops.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/ChocolateCoveredRaindrops.woff" }, "Cotoris": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Cotoris.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Cotoris.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Cotoris.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Cotoris.woff" }, "Courgette": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Courgette-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Courgette-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Courgette-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Courgette-Regular.woff" }, "Courier New": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CourierNewPSMT.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CourierNewPSMT.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CourierNewPSMT.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/CourierNewPSMT.woff" }, "Dancing Script": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/DancingScript.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/DancingScript.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/DancingScript.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/DancingScript.woff" }, "Darleston": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Darleston.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Darleston.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Darleston.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Darleston.woff" }, "DIN 1451": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlteDIN1451Mittelschrift.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlteDIN1451Mittelschrift.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlteDIN1451Mittelschrift.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/AlteDIN1451Mittelschrift.woff" }, "Dulcelin": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Dulcelin.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Dulcelin.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Dulcelin.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Dulcelin.woff" }, "Franklin Gothic": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/FranklinGothic-MediumCond.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/FranklinGothic-MediumCond.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/FranklinGothic-MediumCond.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/FranklinGothic-MediumCond.woff" }, "Futura": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/FuturaBT-Book.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/FuturaBT-Book.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/FuturaBT-Book.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/FuturaBT-Book.woff" }, "Geometr212": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/GeometricSlab703BT-Medium.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/GeometricSlab703BT-Medium.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/GeometricSlab703BT-Medium.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/GeometricSlab703BT-Medium.woff" }, "Great Vibes": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/GreatVibes-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/GreatVibes-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/GreatVibes-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/GreatVibes-Regular.woff" }, "Gunplay": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Gunplay-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Gunplay-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Gunplay-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Gunplay-Regular.woff" }, "Helvetica": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Helvetica.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Helvetica.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Helvetica.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Helvetica.woff" }, "Humanst521": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Humanist521BT-Roman.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Humanist521BT-Roman.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Humanist521BT-Roman.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Humanist521BT-Roman.woff" }, "Impact": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Impact.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Impact.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Impact.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Impact.woff" }, "Italianno": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Italianno-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Italianno-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Italianno-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Italianno-Regular.woff" }, "Lobster": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Lobster-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Lobster-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Lobster-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Lobster-Regular.woff" }, "Magnolia Sky": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/MagnoliaSky.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/MagnoliaSky.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/MagnoliaSky.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/MagnoliaSky.woff" }, "Monotype Corsiva": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/MonotypeCorsiva.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/MonotypeCorsiva.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/MonotypeCorsiva.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/MonotypeCorsiva.woff" }, "Montserrat Bold": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Montserrat-Bold.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Montserrat-Bold.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Montserrat-Bold.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Montserrat-Bold.woff" }, "News Gothic": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/NewsGothicBT-Roman.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/NewsGothicBT-Roman.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/NewsGoth%20BT%20Roman.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/NewsGothicBT-Roman.woff" }, "Nickainley": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Nickainley-Normal.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Nickainley-Normal.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Nickainley-Normal.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Nickainley-Normal.woff" }, "OCR-A": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OCRAbyBT-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OCRAbyBT-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OCRAbyBT-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OCRAbyBT-Regular.woff" }, "October Twilight": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OctoberTwilight.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OctoberTwilight.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OctoberTwilight.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OctoberTwilight.woff" }, "Old English": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OldEnglishTextMT.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OldEnglishTextMT.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OldEnglishTextMT.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/OldEnglishTextMT.woff" }, "Petit Formal Script": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PetitFormalScript-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PetitFormalScript-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PetitFormalScript-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PetitFormalScript-Regular.woff" }, "Playball": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Playball-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Playball-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Playball-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Playball-Regular.woff" }, "Playfair Display": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PlayfairDisplay-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PlayfairDisplay-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PlayfairDisplay-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PlayfairDisplay-Regular.woff" }, "Poiret One": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PoiretOne-Regular.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PoiretOne-Regular.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PoiretOne-Regular.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/PoiretOne-Regular.woff" }, "Requited Script": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/RequitedScriptDemo.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/RequitedScriptDemo.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/RequitedScriptDemo.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/RequitedScriptDemo.woff" }, "RockoUltraFLF": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/RockoUltraFLF.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/RockoUltraFLF.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/RockoUltraFLF.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/RockoUltraFLF.woff" }, "Sansita One": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/SansitaOne.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/SansitaOne.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/SansitaOne.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/SansitaOne.woff" }, "Springtime Sunshine": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/SpringtimeSunshine.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/SpringtimeSunshine.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/SpringtimeSunshine.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/SpringtimeSunshine.woff" }, "Stencil": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Stencil.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Stencil.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Stencil.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/Stencil.woff" }, "Strawberry Muffins": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/StrawberryMuffinsDemo.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/StrawberryMuffinsDemo.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/StrawberryMuffinsDemo.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/StrawberryMuffinsDemo.woff" }, "Times New Roman": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/TimesNewRomanPSMT.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/TimesNewRomanPSMT.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/TimesNewRomanPSMT.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/TimesNewRomanPSMT.woff" }, "TratexVit": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/TratexVit.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/TratexVit.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/TratexVit.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/TratexVit.woff" }, "8-bit Operator+": { "eot": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/8-bitoperatorplus-regular1.eot", "svg": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/8-bitoperatorplus-regular1.svg", "ttf": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/8-bitoperatorplus-regular1.ttf", "woff": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Fonts/8-bitoperatorplus-regular1.woff" } }, "fonts_resize_coof": { "Arial": "0.7042253521126761", "Abril Fatface": "0.6944444444444444", "Adelle": "0.733333333333356", "Agency FB": "0.7700000000000009", "Akkurat": "0.7144444444444444", "Alex Brush": "0.77794444444444", "All Things Pink": "0.73", "Alright Sans": "0.704444444444444", "Amarillo": "1.8044444444444444", "Amatic SC": "0.7544444444444444", "Arial Rounded": "0.744444444444444", "Aurellia Script": "1.45", "Autumn in November": "1.12", "Back to Black": "1.02", "Bahnschrift": "0.70744444444444", "Baskerville Old Face": "0.6644444444444444", "Beyond The Mountains": "0.9944444444444444", "Berlin Sans FB": "0.6944444444444444", "Bosis": "0.6644444444444444", "Brandon Grotesque": "0.6944444444444444", "CAC Champagne": "0.6844444444444444", "Calibri": "0.6434444444444444", "Candara": "0.6344444444444444", "Century": "0.725", "Cera GR": "0.6644444444444444", "Chocolate Covered Raindrops": "0.544444444444444", "Cotoris": "0.7144444444444444", "Courgette": "0.7644444444444444", "Courier New": "0.5794444444444444", "Dancing Script": "0.8044444444444444", "Darleston": "0.7644444444444444", "DIN 1451": "0.7014444444444444", "Dulcelin": "0.7944444444444444", "Franklin Gothic": "0.6644444444444444", "Futura": "0.7194444444444444", "Geometr212": "0.7244444444444444", "Great Vibes": "0.9876444444444444", "Gunplay": "0.7944444444444444", "Helvetica": "7.5", "Humanst521": "0.6844444444444444", "Impact": "0.7944444444444444", "Italianno": "0.5544444444444444", "Lobster": "0.7544444444444444", "Magnolia Sky": "1.10144444444444", "Monotype Corsiva": "0.5844444444444444", "Montserrat Bold": "0.7044444444444444", "News Gothic": "0.8000000000000004", "Nickainley": "0.834444444444444", "OCR-A": "0.6544444444444444", "October Twilight": "1.0944444444444444", "Old English": "0.70222201", "Petit Formal Script": "0.8144444444444444", "Playball": "0.7044444444444444", "Playfair Display": "0.7074444444444444", "Poiret One": "0.744444444444444", "Requited Script": "0.9244444444444444", "RockoUltraFLF": "0.744444444444444", "Rubik": "0.7", "Sansita One": "0.664444444444444", "Springtime Sunshine": "0.944444444444444", "Stencil": "0.66844444444444444", "Strawberry Muffins": "0.7544444444444444", "Times New Roman": "0.6644444444444444", "TratexVit": "0.8000000000000004", "8-bit Operator+": "0.8000000000000004" }, "fixing_names": { "bolt": "Skruvar", "hook": "Krok", "head": "Skruvmejselhuvud" }, "basket_translations": { "number": "Nr.", "sign": "Skylt", "product": "Produkt", "size": "Storlek", "fixing": "Fästmetod", "color": "Färg", "price": "Pris", "amount": "Belopp", "currency": "£", "remove": "Ta bort", "dublicate": "Duplicera", "edit": "Redigera" }, "repeater_translations": { "nr": "Nr.", "quantity": "Kvantitet", "example": "Exempel", "loader_text": "Bra jobbat! Vänta tills vi slutför dina skyltar." }, "explanations": { "select_fixing": "Välj monteringsmetod", "bold": "Fet", "italic": "Kursiv", "underline": "Understrykning", "text_align_left": "Vänsterställd", "text_align_center": "Centrerad", "text_align_right": "Högerjusterade", "center": "Centrera", "vertical": "Centrera vertikalt", "horizontal": "Centrera horisontellt", "z3": "Lägg överst", "z2": "Lägg över", "z1": "Lägg under", "anticlockwise": "Rotera vänster", "clockwise": "Rotera höger", "color": "Färg", "mirror": "Spegelvänd", "symbols": "Symboler", "side": "Triangel sidbredd", "unavailable_fixing": "Kan inte välja den här fixeringstypen med en triangel med rundade hörn, välj annan fixeringstyp eller ställ in kärnor som återlöses till 0", "unavailable_corners": "Hörn kan inte avrundas med denna anpassningsmetod. Välj en annan anpassad hårdvara för att göra rundade hörn.", "too_small_for_soothers": "Skylten är för liten för sugkoppar", "update_warning": "Tryck UPPDATERA för att se ändringar" }, "category_icons": { "admin_sign": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/administrative%20icon.svg", "tech_sign": "https://www.marktek.nu/storage/app/media/Main%20Page%20Images/technical%20icon.svg" }, "hide_vat": 0 }
Du använder webbläsaren som inte stöder Marktek teckenbyggareverktyg. Öppna denna sida i webbläsaren Chrome, Safari eller Firefox.
Former
Symboler
"
¢
£
¥
©
®
µ
·
§
ß
«
»
<
>
¯
¤
¦
¨
¡
¿
ˆ
˜
°
±
÷
×
¹
²
³
¼
½
¾
ƒ
¬
´
¸
ª
º
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
Ø
Œ
Š
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Ÿ
Þ
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
ø
œ
š
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
ς
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω

Observera att beroende på material som används för den här produkten kan din uppladdade bild vara färglös eller förlora viss kvalitet.

Vi rekommenderar att du laddar upp vektorformatfiler med hög upplösning.

För graverade eller vinylprodukter, överväg bara att ladda upp de tvåfärgade vektorfilbilderna.

OBS: På grund av detaljerna i produktionsprocessen kan endast filer i SVG-format laddas upp för graverade skyltar. För att använda JPG- eller PNG-bilder, välj de utskrivna tecknen.
Logga in för att spara skylten
Stor framgång!
Din design har lagts till i kundvagnen
Rabatt: %
Nästa rabatt kl kr
Kvantitetsrabatten aktiveras när du lägger till fler produkter i din varukorg.
Fortsätt till vagnen Skapa fler mönster
Ändring av skyltyp tar bort dina data i Upprepa-funktionen
Okej, fortsätt
Nej, håll dig inom denna skyltyp
Spara ditt skylt
Skapa en titel för ditt sparade skylt
Skylt sparades
Spara och skapa mer
Spara och förhandsgranska listan
Hål
Den maximala filstorleken är 5 Mb
Använd en stationär dator för att få den bästa upplevelsen med vårt skyltverktyg.
Välj fixeringsmetod innan du lägger till denna vara i kundvagnen!
Välj fixering
Lägg till utan att fixa